zapisz30akcja

 

Nasi dziadkowie to mistrzowie recyklingu

Rozmowa Agnieszki Usiarczyk, Rzeczpospolita, ze Sławkiem Brzózkiem, prezesem Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, na łamach dodatku specjalnego "Dzień Ziemi", Rzeczpospolita, 23 kwietnia 2019 roku

- Czy recykling to nadal moda czy już konieczność?
I jedno i drugie. Nie jest jednak na pewno nowością. Ludzie zawsze szanowali pozyskane surowce i materiały oraz ponownie je wykorzystywali. Dopiero rewolucja technologiczna XX wieku, masowa konsumpcja i reklama oraz ślepa wiara w nieograniczony wzrost gospodarczy oraz wynikające z tego kryzysy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne spowodowały, że obecne pokolenia „odkrywają” recykling na nowo, nieraz ze zdumieniem patrząc na czasy dzieciństwa pokolenia swoich dziadków - z dzisiejszej perspektywy „superekologów” i „mistrzów recyklingu”.

- Z odzysku można wiele uzyskać. Przede wszystkim czyste środowisko, lepsze zdrowie, a także sporo zaoszczędzić.
W Polsce powstaje rocznie około 12 milionów ton odpadów komunalnych (w Unii Europejskiej ok. 210 milionów ton, a na świecie około 2 miliardów). Wśród nich około 4,5 miliona ton odpadów opakowaniowych, które można – z gospodarczego punktu widzenia – określić niemal „czystym surowcem”. To wielki rezerwuar metali, tworzyw sztucznych, szkła, makulatury, ale także tekstyliów, drewna oraz różnorodnych kompozytów i konglomeratów. To całkiem niemałe bogactwo dla naszej gospodarki, choć odpady rozpatrywane jednostkowo (statystyczny Polak produkuje ok. 330 kg odpadów rocznie), dla każdego z nas mają niewielką wartość pieniężną. Wykorzystywanie surowców daje ogromne korzyści. To w pierwszej kolejności, czysta planeta, oszczędności ekonomiczne i środowiskowe wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię, wodę, ropę, usługi transportowe i logistyczne. Dobrym przykładem jest produkcja papieru: tona wyprodukowana z makulatury, a nie z pierwotnej celulozy, redukuje zanieczyszczenia  (o 75 proc.), oszczędza energię (o 25 proc.). Dzięki temu zyskujemy też 40.000 litrów wody. Dla porównania, człowiek, dla swojego biologicznego funkcjonowania, potrzebuje przez całe życie około 43.000 litrów wody.
Niestety recykling, choć jest bardzo potrzebny, nie rozwiąże problemu nadprodukcji rzeczy i braku surowców – on ten problem może najwyżej wydatnie zmniejszyć. By go rozwiązać, musimy zmienić model konsumpcji na bardziej umiarkowany.

- W przyszłym roku ważna data: Polska, jak wszystkie kraje europejskie, jest zobowiązana do ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów iw 2020 roku trzeba będzie ponownie wykorzystywać
50 proc. odpadów komunalnych. Czy jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy poprawić stan segregacji i recyklingu?

Według danych GUS, w 2017 roku recykling sięgnął 25 proc., ale tylko około połowa z tego – 13 proc., to był recykling odpadów komunalnych. Dla porównania, w Europie odzyskuje się średnio ok. 40 proc. odpadów, na świecie około 13 proc. Najlepiej radzą sobie Niemcy (ponad 65 proc.), Polska jest niestety poniżej unijnej średniej.
Za niecały rok będziemy musieli powiedzieć sobie „sprawdzam” i prawdopodobnie ponieść konsekwencje finansowe wobec UE. To, że nie będziemy jedynym państwem UE z takim problemem, to żadne pocieszenie. W kolejnych latach, progi będą coraz wyższe. W 2025 roku będziemy musieli recyklingować 55 proc. , w 2030 – 60 proc., a w 2035 roku – 65 proc. odpadów komunalnych.
Aby to osiągnąć musimy skutecznie wdrożyć system segregacji odpadów – to zadanie dla gmin i dla producentów, w ramach tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, nad którą trwają prace na poziomie unijnym. Ale bardzo ważne jest także nasze właściwe uczestnictwo w gospodarce odpadami. Każdy z nas musi się nauczyć, by nie kupować rzeczy niepotrzebnych, unikać produktów jednorazowego użytku, a swoje odpady wrzucać do właściwych pojemników, aby nie mieszać różnych rodzajów surowców. To tylko tyle, chociaż przykłady pokazują, że dla niektórych, aż tyle.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12