zapisz30akcja

Drzewa w Toruniu

Wraz z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym na terenie Torunia zostało posadzonych 187 drzew. Nowe nasadzenia znalazły się na Staromiejskim, na Bydgoskim Przedmieściu oraz na terenie między ulicami Prufferów, Iwanowskiej i Poznańskiej.

Jakie drzewa zdobią miasto? Na Bydgoskim Przedmieściu pojawiło się 10 głogów pośrednich i 10 lip drobnolistnych. Na Staromiejskim (przy ul. Dominikańskiej, Dąbrowskiego i pl. św. Katarzyny) również pojawiły się lipy drobnolistne - 21 drzew, tam też posadzono 29 buków pospolitych „Purpureum”.

Duże zmiany wprowadzono na terenie między ulicami Prufferów, Iwanowskiej i Poznańskiej, gdzie rośnie 117 nowych drzew. To 22 leszczyny tureckie, 6 lip drobnolistnych, 33 brzozy brodawkowate, 2 klony polne, 23 klony zwyczajne, 3 wiązy górskie, 2 lipy holenderskie „Pallida”, 13 drzew wiśni piłkowanej „Kazan”, a także 10 sztuk śliwy wiśniowej „Nigra”.  Na tym terenie będzie realizowany projekt, który wygrał w głosowaniu budżetu partycypacyjnego dla osiedla Podgórz – „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej w Toruniu - Kolorowe podwórko".

Źródło: komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12