zapisz30akcja

Atomowe problemy Japonii

W japońskiej elektrowni atomowej Fukushima trwa akcja ratownicza. Nastąpiła eksplozja, prawdopodobnie wodoru, na bloku 1, a dyspozytorzy elektrowni zdecydowali się na awaryjne uwolnienie do atmosfery skażonej pary.

W sterowni elektrowni promieniowanie wzrosło 1000 razy a w otoczeni 8 razy. Wykryto radioaktywny Cez, co wskazuje, że mogło dojść do odsłonięcia rdzenia reaktora. Reaktory napełniono wodą morską, co nie jest typową procedurą i świadczy o desperacji służb ratowniczych. Największe obawy są związane z trzecim reaktorem, gdzie może również

wystąpić eksplozja, a który jest częściowo napełniony paliwem plutonowym, znacznie groźniejszym od uranowego.
Rząd japoński pomimo braku środków zarządził ewakuacje najpierw w promieniu 5 km, a następnie kolejno strefę poszerzono do 20km. Do niedzieli w południe ewakuowano ponad 100 000 osób z terenów narażonych na skażenie.

Chociaż eksperci zajmujący się fizyką i procesami promieniotwórczymi będą starali pomniejszyć rozmiary i skutki katastrofy, to w świadomość zwykłego obywatela,pojawi się obawa, która każe zastanawiać się; czy musimy budować elektrownie atomowe? Czy musimy podejmować tak wielkie ryzyko? Czy potrzeby energetyczne mogą być zaspokojone w inny sposób? Klimat dla budowy elektrowni atomowych pogorszy się, a uzyskanie akceptacji społeczeństwa będzie bardzo trudne, co spowoduje odchodzenie od elektrowni atomowych, szczególnie w Europie.

Takie pytania stają przed wszystkimi społeczeństwami, a szczególnie ważne są w Polsce, gdzie dopiero trwa początkowy proces wdrażania programu energetyki jądrowej. Energia atomowa jest zawsze niebezpieczna. Wyzwalamy siły, których do końca nie znamy i których nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. Wprowadzanie energetyki jądrowej, to jak zapraszanie diabła do gry, w której stawką jest nasze życie.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie http://www.rp.pl/artykul/626024.html

autor: Władysław Mielczarski, Profesor Politechniki Łódzkiej, ekspert European Energy Institute, www.rp.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12