zapisz30akcja

Ankieta dla gmin i województw

Ministerstwo Środowiska chce wiedzieć jak w gminach przebiega wdrażanie reformy śmieciowej i prosi samorządy o wypełnienie ankiety do 15 czerwca. Są w niej pytania m.in. o planowany wariant naliczania opłaty za odpady.

W związku z koniecznością przedstawienia informacji dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w aspekcie wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie informacji koniecznych do opracowania ww. informacji, poprzez wypełnienie ankiet przez Urzędy Marszałkowskie oraz gminy.

Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zostaną wykorzystane w przygotowywaniu zbiorczego materiału dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Informacje dostarczone w ramach ankiety pozwolą również określić kierunki wsparcia gmin przez resort środowiska, dlatego ważne jest przekazanie jak największej liczby wypełnionych ankiet, aby możliwe było zdefiniowanie trudności i problemów, z jakimi borykają się gminy, a także opracowanie skutecznych form wsparcia.

Ankieta w wersji  elektronicznej jest dostępna poniżej. Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: komunalne@mos.gov.pl, w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać hasło „ankieta”.

Dla oszczędności prosimy nie drukować ankiet i nie wysyłać ich pocztą.

Ankiety do pobrania są pod adresem: www.mos.gov.pl/artykul/4843_ankieta_dla_gmin_i_wojewodztw/18592_ankieta_dla_gmin_i_wojewodztw.html

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami na www.recykling.pl/

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12