zapisz30akcja

Akumulatory - chemiczne źródła prądu

Akumulatory ołowiowe znajdują zastosowanie przede wszystkim do zasilania instalacji z napędem elektrycznym,

np. transporterów, wózków akumulatorowych, podnośników, do uruchamiania silników samochodowych, do zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i sygnalizacji, podtrzymywania rządzeń używanych w telekomunikacji itp. Po ich zużyciu w procesach technologicznych odzyskuje się ołów i kwas siatkowy.

Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe stosowane były jako źródło prądu stałego przede wszystkim w telefonach bezprzewodowych  i telefonach komórkowych, jakie wprowadzane były na rynek w latach 1995 – 2000. Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe charakteryzują się dużą pojemnością elektryczną, a także trwałością. Ze względu na to używane są przede wszystkim jako źródło prądu stałego telekomunikacji, górnictwie, kolejnictwie i w hutach. Zużyte akumulatory niklowo-kadmowe poddaje się przeróbce polegającej na otwarciu akumulatora, usunięciu elektrolitu i części metalowych, a następnie wydzieleniu płyt żelazo-niklowych i żelazo-kadmowych. Płyty żelazo-niklowe eksportuje się, elektrolit przekazuje do neutralizacji kwaśnych roztworów, a części metalowe sprzedaje jako złom stalowy.

Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12