zapisz30akcja

67 tys. euro kary dziennie

Komisja Europejska chce nałożyć na Polskę karę w wysokości ponad 67 tys. euro dziennie za nieprzestrzeganie unijnych przepisów w dziedzinie odpadów.

Komisja skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Bułgarii, Węgrom, Polsce i Słowacji w związku z niedotrzymaniem wyznaczonego na grudzień 2010 r. terminu transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Na wniosek komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja Europejska zwraca się do Trybunału o nałożenie kary finansowej na cztery wymienione państwa.

Jednocześnie Belgia otrzymała dodatkową uzasadnioną opinię w związku z nieprzekazaniem Komisji informacji dotyczących transpozycji wspomnianej dyrektywy. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Belgia nie przyjmie niezbędnych przepisów i nie poinformuje o nich, Komisja może również skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE i zwrócić się o nałożenie kar finansowych.

Wysokość proponowanych kar finansowych:

Bułgaria: 15 220 EUR dziennie
Węgry: 27 316 EUR dziennie
Polska: 67 314 EUR dziennie
Słowacja: 17 136 EUR dziennie

Jeżeli te państwa w przewidzianym terminie nie przeprowadzą transpozycji przepisów unijnych do swojego prawa, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych w pierwszym postępowaniu – nie musi już wszczynać przed Trybunałem odrębnego postępowania w sprawie sankcji.

Kary te uwzględniają wagę i czas trwania uchybienia zobowiązaniom. Składają się one z karnych stawek dziennych, które mają być wypłacane począwszy od dnia wydania przez Trybunał wyroku (o ile do tego czasu państwa te nie dostosują się do przepisów UE) aż do zakończenia transpozycji.

Komisja przesłała wezwania do usunięcia uchybienia do zainteresowanych państw członkowskich w dniu 27 stycznia 2011 r. Uzasadnione opinie zostały przesłane do Belgii w dniu 30 września 2011 r., Węgier i Słowacji w dniu 20 maja 2011 r. oraz do Bułgarii i Polski w dniu 16 czerwca 2011 r.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12