zapisz30akcja

340 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

W latach 2014-2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce wydać w formie dotacji i pożyczek ponad 340 mln zł na projekty poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach energochłonnych - poinformował rzecznik Funduszu Witold Maziarz.

Rzecznik dodał, że wnioski w ramach konkursu do programu "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki" będą przyjmowane od 10 do 24 marca.
 
Program składa się on z trzech części. W pierwszej dofinansowywane będą inwestycje prowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Chodzi np. modernizację procesów przemysłowych czy wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. Firmy, które będą chciały skorzystać z pomocy, będą musiały przeprowadzić wcześniej audyt energetyczny lub elektroenergetyczny.
 
Umowy na dofinansowanie w części programu nazwanej E-KUMULATOR (Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu) będą zawierane w tym roku, lecz będą mogły być realizowane i rozliczone do roku 2017. Na pomoc Funduszu będą tu mogły liczyć m.in. projekty związane z wytwarzaniem energii i paliwa z przemysłowych odpadów i osadów ściekowych, prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji. Dofinansowywane będą m.in. inwestycje służące produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych.
 
Przedsiębiorcy korzystający z trzeciej części programu, dotyczącej audytów, będą mogli liczyć na dotacje Funduszu do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Jak dodał Maziarz, ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej, która wprowadza dla dużych przedsiębiorstw obowiązek przeprowadzania audytów co najmniej raz na cztery lata. Rzecznik wyjaśnił, że dofinansowane mogą zostać m.in. audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii cieplnej, energii elektrycznej oraz audyty energetyczne zewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.
 
Budżet konkursu to ponad 340 mln zł dla nowych inwestycji oraz 5 mln zł na wykonanie audytów energetycznych. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy, którzy będą realizować inwestycje prowadzące do oszczędności energii bądź zużywający powyżej 20 GWh energii w roku. W przypadku E-KUMULATORA limit ten nie obowiązuje.
 
Maziarz wyjaśnił, że pożyczki będą mogły pokryć do 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji i będą udzielane maksymalnie na 10 lat. Przedsięwzięcia charakteryzujące się dużym kosztem w stosunku do efektu ekonomicznego będą mogły liczyć na częściowe (15-proc.) umorzenie kwoty kredytu. Wielkość pożyczek zaplanowano w wysokości od 300 tys. zł do 50 mln zł. Oprocentowanie będzie nie mniejsze niż 2,5 proc.
 
NFOŚiGW spodziewa się, że program przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwach, a także zmniejszenia zużycia surowców.
 
Źródło: samorzadowy.pap.pl , fot. pixelio.de
Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12