zapisz30akcja

Aktualności - Luty 2005

Ochrona środowiska - wykłady dla zainteresowanych. 2005-02-27

Ochrona środowiska - wykłady dla zainteresowanych.

W semestrze letnim, w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury, odbywają się wykłady organizowane przez Centrum Badań nad Środowiskiem tejże uczelni.

Wortal EkoEoedukacja - stwórzmy go razem! 2005-02-24

Wortal EkoEoedukacja - stwórzmy go razem!

Fundacja Nasza Ziemia, z myślą o nauczycielach, wychowawcach i wszystkich, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, pragnie stworzyć obszerny portal internetowy poświęcony ekoedukacji. Jesteśmy w trakcie tworzenia internetowej bazy kons

Czysty Wołomin - pierwszy program realizujący gminny plan gospodarki odpadami 2005-02-22

Czysty Wołomin - pierwszy program realizujący gminny plan gospodarki odpadami

Fundacja Nasza Ziemia przygotowała dla Gminy Wołomin dwuletni program edukacyjno-informacyjny wspierający wdrażanie systemowej zbiórki selektywnej. Gmina ma bardzo konkretne zadania do wykonania wynikające z lokalnego planu gospodarki odpadami (np.

Protokół z Kioto wchodzi w życie 2005-02-20

Protokół z Kioto wchodzi w życie

Protokół z Kioto jest umową międzynarodową (częścią Ramowej Konwencji Klimatycznej), której celem jest zobowiązanie podpisujących ją państw, do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Warunkiem jego obowiązywania, jako części prawa mię

Plany gospodarki odpadami 2005-02-17

Plany gospodarki odpadami

Plany gospodarki odpadami mają realizować założenia polityki ekologicznej państwa i regulować podstawowe zasady postępowania z odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. (...) Stworzenie planu gospodarki odpadami stwarza mo

Miliardy złotych z odzysku 2005-02-08

Miliardy złotych z odzysku

Około dziesięciu tysięcy firm żyje w Polsce ze zbiórki i przerobu odpadów przemysłowych, opakowań, zużytych urządzeń. Przychody z tego typu działalności to rocznie, według oficjalnych statystyk, 4 miliardy złotych. Kwota ta, po uwzględnien

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2005-02-03

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wzrost liczby samochodów w Polsce i struktura wiekowa pojazdów znajdują bezpośrednie przełożenie w ilości powstających odpadów samochodowych i konieczności ich unieszkodliwiania. Więcej na www.r

Światowy Dzień Mokradeł 2005-02-02

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony w 34. już rocznicę podpisania tzw. konwencji Ramsarskiej, czyli konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych (Polska jest jej sygnatariuszem od 28 lat). Obchody Światowego Dnia Mokradeł odbywa

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12