zapisz30akcja

Aktualności - Październik 2005

Akademia Ochrony Przyrody 2005-10-27

Akademia Ochrony Przyrody

Dlaczego chrzecijanie powinni by "zieloni"? Jaki jest zwizek genetyki z ochron przyrody? Jak unijne prawo reguluje kwestie rodowiska? - odpowiedzi na te oraz na wiele innych pyta mona pozna

Zagraj w gr Honoloko 2005-10-27

Zagraj w gr Honoloko

Honoloko - "paneuropejska" bezpatna gra planszowa - przeznaczona jest wprawdzie dla dzieci w wieku 8-12 lat, ale starsi te na pewno nudzi si przy niej nie bd. Jej celem jest pokazanie zwizku midzy stan

Konferencja prasowa i media-lunch - podzikowanie dla dziennikarzy 2005-10-27

Konferencja prasowa i media-lunch - podzikowanie dla dziennikarzy

25 padziernika 2005 roku odbya si konferencja prasowa podsumowujca akcj "Sprztanie wiata - Polska 2005". Po konferencji urzdzony zosta specjalny lunch, na który zaproszeni zostali wszyscy dziennikarze

Z plastikiem na Soce 2005-10-26

Z plastikiem na Soce

Czas wgla, ropy i gazu mija powoli, lecz nieubaganie. Wczeniej czy póniej ich zasoby si skocz. Czym je zastpi? Wielu badaczy podnosi palec w gór i wskazuje na Soce, skd p&#

Konferencja prasowa, 25 padziernika 2005 2005-10-25

Konferencja prasowa, 25 padziernika 2005

Zapraszamy na konferencj prasow na temat wyników akcji "Sprzatanie wiata - Polska 2005": wtorek, 25 padziernika 2005, Hotel Radisson SAS, ul. Grzybowska (przy Jana Pawa II), sala Wiosna, godz. 11:00.

Sprztanie wiata w powiecie tureckim 2005-10-21

Sprztanie wiata w powiecie tureckim

Na terenie powiatu tureckiego Starostwo Powiatowe zorganizowao dla szkó ponadgimnazjalnych konkurs internetowy, dotyczcy wiedzy ekologicznej. W szkoach oprócz selektywnej zbiórki odpadów, odby si szereg imprez towar

Zniszczenia lasów Amazonii dwukrotnie wiksze ni sdzono 2005-10-21

Zniszczenia lasów Amazonii dwukrotnie wiksze ni sdzono

Dziaalno czowieka przyczynia si do dwukrotnie wikszego zniszczenia amazoskiej dungli ni wskazyway wczeniejsze szacunki. Najnowsze pomiary uwzgldniy bowiem, oprócz terenó

Coraz mniejsza dziura ozonowa 2005-10-20

Coraz mniejsza dziura ozonowa

Ubytek warstwy ozonu nad Antarktyk przesta si powiksza - twierdz naukowcy. To wynik realizacji umów midzynarodowych, których celem jest zahamowanie emisji substancji chemicznych niszczcych warstw ozo

Wystawi do wiatru 2005-10-20

Wystawi do wiatru

12 proc. wiatowego zapotrzebowania na prd mog wygenerowa elektrownie wiatrowe. Raport Greenpeace wskazuje na moliwo zmniejszenia emisji CO2 o 11 miliardów ton do roku 2020. Dziki elektrowniom wiatro

Co sycha w "Czystym Woominie"? 2005-10-18

Co sycha w "Czystym Woominie"?

"Czysty Woomin" to wieloletni program informacyjno-edukacyjny powicony selektywnej zbiórce odpadów. Jego inicjatorem jest Urzd Miasta Woomin, a wspóautorem ma przyjemno by Fundacja Nasza

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12