zapisz30akcja

20 mln euro na projekty przyrodnicze

Śląski projekt ochrony siedlisk w parku krajobrazowym z Będzina, demonstracyjna linia generowania energii ze słomy opracowywana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz kampanie informacyjne na ochronę alej przydrożnych realizowane przez Fundację Ekorozwoju – Drogi dla natury z Wrocławia otrzymają dofinansowanie w ramach unijnego programu LIFE+.

Blisko 20 mln euro zostanie przeznaczonych na 16 projektów z Polski oraz na 2 międzynarodowe czerpiące z polskiej alokacji.

LIFE+ to unijny instrument finansowy poświęcony wyłącznie ochronie środowiska. Wnioski o dofinansowanie, których nabory odbywają się raz do roku, przekazywane są bezpośrednio do Brukseli i tam są oceniane.

Najlepsze polskie projekty uzyskały dziesiąte i jedenaste miejsce spośród 1078 wniosków zgłoszonych przez 27 państw – członków Unii Europejskiej. Na ich realizację do kraju wpłynie łącznie blisko 20 mln euro – to dwa razy więcej niż w naborze z 2010 r. i ponad osiemnaście razy więcej niż 5 lat temu – szacuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który od 2008 roku pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+ w Polsce.

Większość, bo ponad 60 proc. środków przyznanych w tym roku Polsce, będzie przeznaczona na realizację 7 projektów przyrodniczych zgłoszonych w ramach pierwszego z trzech komponentów tematycznych: „Przyroda i Różnorodność biologiczna”. Drugi temat to „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, a trzeci - „Informacja i komunikacja”.

Największą liczbę punktów wśród projektów przyrodniczych z całej Europy otrzymał Projekt Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z Będzina na ochronę siedlisk w Parku krajobrazowym „Orlich Gniazd”. Daje mu to dziesiąte miejsce spośród wszystkich wniosków LIFE+ złożonych z całej Europy w zeszłorocznym naborze. Projekt służy zachowaniu charakterystycznych dla Wyżyny Częstochowskiej ciepłolubnych muraw oraz muraw naskalnych, które od wiosny do lata cieszą oko turysty paletą barw kwitnących kwiatów. Zagrożeniem dla nich jest z jednej strony zarastanie drzewami i krzewami na skutek zaprzestania pasterskiej działalności człowieka, z drugiej wydeptywanie przez niekontrolowany ruch turystyczny. Projekt stara się przeciwdziałać obydwu tym tendencjom.

Następne, jedenaste miejsce w klasyfikacji ogólnej, również zajął projekt z Polski, tym razem zgłoszony w ramach II komponentu. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wybuduje demonstracyjną linię generowania energii z „biomasy mikronizowanej”, czyli biomasowego pyłu otrzymywanego ze słomy. Będzie to pierwsza na świecie ruchoma kontenerowa siłownia energetyczna pracująca na stałej biomasie w postaci zawiesiny pyłu, która będzie przewożona z miejsca na miejsce w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych rejonów obfitujących w słomę. W tej kategorii 6 polskich innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów otrzyma z Unii 5,3 mln euro.

Fundacja Ekorozwoju – Drogi dla natury z Wrocławia otrzyma kolejne 2 miliony euro, które umożliwią realizację 3 kampanii informacyjnych na ochronę alej przydrożnych w północnej i zachodniej Polsce – elementu krajobrazu, który zachwyca podróżujących po naszym kraju turystów – szczególnie gości z Europy Zachodniej. Projekt przypomina lokalnym władzom, zarządcom dróg oraz lokalnej społeczności, że zadrzewienia przydrożne, ze względu na swoje walory krajobrazowe, przyrodnicze, czy użytkowe (choćby zacienianie asfaltu w upalne dni i tworzenie specyficznego mikroklimatu sprzyjającego roślinności uprawnej) stanowią atut, a nie przeszkodę w rozwoju.

Pozostałe środki służyć będą realizacji polskiej części projektów międzynarodowych złożonych przez Szwecję i Wielką Brytanię. Jeżeli z listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zrezygnuje któryś z europejskich wnioskodawców, w rezerwie oczekują kolejne 3 polskie projekty na kwotę 1,7 mln euro.

„Zbudowaliśmy skuteczny system pozyskiwania funduszy unijnych w ramach programu LIFE + na ochronę naszej przyrody i środowiska naturalnego. Liczymy, że sukcesy wnioskodawców i nabyte przez nas doświadczenia, pozwolą Polsce jeszcze skuteczniej ubiegać się o dalsze środki w nowej perspektywie finansowej” – podsumował Jan Władysław Majka, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Fundusz organizuje szkolenia dla wnioskodawców, konsultuje i pomaga w dobrym przygotowaniu wniosków. Projektom zakwalifikowanym do dofinansowania ramach LIFE+ oferuje dofinansowanie uzupełniające ze środków krajowych, które łącznie pokrywa nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wszystkie wnioski z Polski, które uzyskały dofinansowanie w naborze LIFE+ 2011 znajdą się w najbliższym czasie na stronie internetowej NFOŚiGW (nfosigw.gov.pl/life).

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12