zapisz30akcja

 

 

2 lutego - Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła a sprawa polska czyli: ich ważna rola mokradeł w powstrzymywaniu zmian klimatycznych i inne role ekosystemowe
Już jutro – 2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł! W 48. rocznicę podpisania międzynarodowej konwencji o ochronie mokradeł (Konwencji Ramsarskiej) naukowcy i przyrodnicy spotkają się w , by rozmawiać o roli tych ekosystemów dla zmieniającego się klimatu - zobacz szczegóły

Najnowsze badania przynoszą coraz więcej dowodów na to, że obszary bagienne należą do najważniejszych regulatorów klimatu Ziemi. Ochrona mokradeł może nam pomóc zarówno ograniczyć globalne ocieplenie, jak i zaadaptować się do zmian klimatu. Ale mokradła mogą też paść ofiarą tych zmian – a wraz z nimi tysiące zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt.
Bagna (czyli naturalne torfowiska aktywnie akumulujące torf) są najskuteczniejszym lądowym pochłaniaczem węgla, dzięki temu, że stale magazynują część tkanek roślinnych w pokładach torfu, co zapobiega ich rozkładowi. Osuszanie bagien zmienia je w źródła dwutlenku węgla do atmosfery. Na mapie świata wyróżniają się dwa obszary skoncentrowanych emisji dwutlenku węgla z osuszonych torfowisk: Azja Południowo-Wschodnia (w szczególności Indonezja i Malezja) oraz Europa Środkowo-Wschodnia (Białoruś, Polska, Niemcy, kraje nadbałtyckie, Finlandia, europejska część Rosji). W Azji Południowo-Wschodniej większość emisji jest skutkiem osuszania torfowisk na potrzeby plantacji palm olejowych oraz, zrealizowanego w latach 80. XX w. nieudanego projektu, zagospodarowania torfowisk pod uprawy ryżu. Osuszenie ogromnych połaci torfowisk doprowadziło tam do ogromnych pożarów, w wyniku których do atmosfery uwalniane są ogromne ilości dwutlenku węgla. W Europie Środkowo-Wschodniej większość emisji jest skutkiem osuszania torfowisk na potrzeby rolnictwa i leśnictwa.

Więcej informacji w materiale opracowanym przez Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego : http://bit.ly/2DKZq4b

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12