facebook

 

Warto być w Gminie Kosakowo!

 

Do grona Przyjaciół Bałtyku dołączają kolejne gminy. Miło nam powitać Gminę Kosakowo, której Wójt podpisał poniższą deklarację. Bałtyk ma co raz więcej przyjaciół!

 

GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI to projekt kierowany do gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego,  w podejmowaniu działań:
 


Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.
 
Na czym polega udział w programie?

Etap I

Polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających  nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

Etap II

Ocena przez:

              - zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o ich właściwy standard

              - zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady w rejonie plaż

 Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 60% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

 Korzyści dla gmin wynikające z udziału w programie

Gminy zgłoszone do udziału w projekcie będą mogły:


Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi”:

 
Ważne terminy


 Ogłoszenie wyników: 3 sierpnia 2015r.

Kontakt w sprawach projektu

Małgorzata Izdebska

malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

tel. 512 158 324

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12