facebook

 

Sprzątanie świata - Polska na Podkarpaciu. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego,  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu wspólnie z Nadleśnictwem Kołaczyce  zorganizowali XXIII akcję „Sprzątanie Świata – Polska” Podkarpacie 2016 o zasięgu wojewódzkim, której finał odbył się w dniu 23 września 2016 r. w Warzycach.

W tym roku akcja Sprzątanie Świata przebiegała pod hasłem „Podaj dalej… drugieżycie odpadów”.Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska, agłównym jej było unikanie tworzenia odpadów poprzez szacunek do przedmiotu oraz uświadomienie mieszkańcom województwa podkarpackiego jakie ilości odpadów wytwarza się podczas codziennych czynności.

Tegoroczna akcja przebiegała w trzech etapach:

I etap– przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu o tematyce związanej z ochroną środowiska, segregacją odpadów i możliwością wykorzystania surowców wtórnych.

II etap – podsumowanie akcji podczas spotkania z uczniami i gronem pedagogicznym
w Warzycach, podczas którego wręczone zostały nagrody za najlepsze prace konkursowe,

III etap– sprzątanie ścieżek edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Bierówce przez dzieci oraz organizatorów, zakończone ogniskiem oraz konkursami.

Uczestnikami spotkania finałowego byli: uczniowie biorący udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska” Podkarpacie 2016 wraz z opiekunami, przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, przedstawiciele Nadleśnictwa Kołaczyce, lokalne władze samorządowe. Samorząd województwa Podkarpackiego reprezentował Pan Mariusz Trojan – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska wraz z pracownikami, który odczytał list Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla skierowany do uczestników akcji.

Zwycięzcami konkursu plastycznego byli:

KONKURS PLASTYCZNY – klasy  I - III  - zabawka ekologiczna i plakat

Najwyżej oceniono:

I miejsce – Gabriela Zawisza - kl. III S.P.  im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich

II miejsce – Julia Wysocka – kl. III S.P. im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Leszczawie Dolnej

III miejsce – Anna Borsuk – kl. II S.P. im. I. Łukasiewicza w Węglówce

 

KONKURS PLASTYCZNY – klasy  IV – VI – makieta ekologiczna

Najwyżej oceniono:

I miejsce – Paweł Borsuk – kl. V -  S.P. im. I. Łukasiewicza w Węglówce

II miejsce -  Karolina Świrad – kl. V -  S.P. im. Jana Pawła II w Szufnarowej

III miejsce – Aleksandra Bundyra - kl. VI – S.P. im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Przygotował Jacek Cieśliński

 

Na zdjęciu od lewej:

- Ryszard Brocławik- Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce,

- Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło,

- Piotr Ochwat – Dyrektor Zespołu Szkół w Warzycach,

- Mariusz Trojan – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

- Łukasz Piróg – Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12