facebook

„Spalaj kalorie – nie odpady”, czyli Festiwal Recyklingu w Sieradzu

W tym roku przypadła jedenasta edycja Festiwalu Recyklingu w Sieradzu, w której uczestniczyło kilka tys. mieszkańców. Impreza poświęcona jest promocji selektywnej zbiórki odpadów.

Festiwal odbył się w dniach 15-20 czerwca pod hasłem „Spalaj kalorie – nie odpady”. Zwrócono uwagę na temat właściwych zachowań proekologicznych. Nawoływano do niepalenia odpadów w piecach domowych i wspólnego dbania o to, czym wszyscy oddychają. Jednocześnie zachęcano mieszkańców miasta do aktywności fizycznej w różnych formach, które były prezentowane podczas festiwalu przez lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe.

Konkursów bez liku

Oprócz tradycyjnej zbiórki odpadów segregowanych, za które uczestnicy imprezy otrzymywali sadzonki roślin, żarówki energooszczędne, czy inne gadżety, można było także wziąć udział w grze terenowej Miasteczko Recyklingu złożonej z przystanków informacyjno-edukacyjnych. Każdy przystanek-stoisko poświęcony był innej tematyce związanej z gospodarką odpadową (np. recykling szkła, recykling papieru, odpowiedzialna konsumpcja, recykling metali itp.). Tworzenie i prowadzenie przystanków edukacyjnych odbywało się w ramach konkursu, w którym wzięły udział niemal wszystkie sieradzkie szkoły. Rywalizowały one o nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza za najbardziej atrakcyjne i najlepsze merytorycznie stoisko oraz o nagrodę publiczności (jednodniowe wycieczki krajoznawcze dla zwycięskich drużyn szkolnych). Biorąc udział w zabawie można było zdobyć ekodukaty – oficjalną walutę obowiązującą w miasteczku.

Jednocześnie na estradzie festiwalowej odbywał się kolejny konkurs na najciekawszą ekologiczną krótką formę słowno-muzyczną (skecz, przedstawienie, miniatura, piosenka z choreografią) skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta. Przedszkolaki z czterech sieradzkich placówek rywalizowały również o nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza (wycieczka krajoznawcza). Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały ekoupominki.

Podczas festiwalu odbywał się także piknik rodzinny z licznymi atrakcjami przygotowanymi specjalnie dla najmłodszych, m.in. z warsztatami artystycznymi. Polegały one na wspólnym „dawaniu drugiego życia” zużytym przedmiotom (tkanie z surowców wtórnych oraz pasmanteryjnych przy użyciu drewnianych ramek; szycie toreb z bannerów reklamowych). Samodzielnie wykonane gadżety były atrakcyjną i wyjątkową pamiątką podkreślającą ekologiczny, upcyklingowy charakter Festiwalu.

Tony odpadów

Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy Sieradza mogli zarówno w dniu festiwalu jak i przez cały tydzień go poprzedzający dostarczać odpady, za które otrzymywali ekodukaty. Podczas pięciodniowej akcji do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu odpady dostarczyło ponad 300 osób. Natomiast w dniu finału Festiwalu Recyklingu odbiór odpadów

 

był zapewniony przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych.

Łącznie zebrano ich ponad 12 ton. Sieradzanie wymienili na talony m.in. 459 kg puszek i innych odpadów aluminiowych, 1759 kg baterii, 916 kg nakrętek plastikowych, 340 sztuk opon, 8862 kg elektroodpadów i 457 kg odpadów niebezpiecznych i problemowych. Nakrętki przekazano dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”. Pozostałe odpady zostały przewiezione do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych k. Kalisza.

Festiwal Recyklingu w Sieradzu to corocznie organizowana akcja edukacyjna przez Gminę Miasto Sieradz, której patronem medialnym jest miesięcznik „Recykling”.

 

Źródło: komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12