facebook

 

Wyprawa-PoPrawa wystartuje w Krakowie!


Już jutro (27 czerwca) spod Wieży Mariackiej na Rynku Głównym w Krakowie wyruszy pierwszy ogólnopolski Rajd rowerowy, którego celem jest sprawdzenie stanu czystości polskich gmin. Uczestnicy Rajdu pokonają blisko 900 km, odwiedzając ponad 60 gmin. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Nasza Ziemia.

Program „Wyprawa-PoPrawa" to akcja realizowana w ramach 22. edycji kampanii Sprzątanie Świata-Polska 2015, która jest częścią międzynarodowego społecznego ruchu na rzecz ochrony środowiska Cleanup the World. W akcji bierze udział ponad 30 krajów oraz ponad 40 mln wolontariuszy. Misją kampanii jest edukacja odpadowa oraz promowanie poszanowania środowiska i angażowanie do działań służących jego ochronie.

W ramach akcji każdego roku organizowanesą wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska.Celem tegorocznej edycji jest ukazanie, jaką rolę może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminiekażdy z nas.

Doskonałą okazją do czynnego uczestnictwa w poprawie stanu naszego środowiska będzie tegoroczny Rajd rowerowy, który potrwa 15 dni. Rajd rozpocznie się w sobotę, 27 czerwca, punktualnie o godzinie 11.00 na Rynku Głównym w Krakowie, natomiast zakończy się 11 lipca w Giżycku. Najważniejszym celem akcji jest monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans".

Uczestnicy Rajdu sprawdzą dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne.

Na trasie wyprawy znajdują się tak malownicze miejsca jak: Puszcza Niepołomicka, Lasy Janowskie, Poleski Park Narodowy czy Biebrzański Park Narodowy. W ten sposób Rajd połączy przyjemne z pożytecznym.

Uczestnikiem wyprawy może zostać każdy, kto chciałby zaangażować się w poprawę czystości naszego środowiska. Brak kondycji nie jest barierą, ponieważ do Rajdu można dołączyć na każdym jego etapie, dostosowując długość trasy do swoich możliwości.

Wszystkie informacje na temat zapisów oraz regulamin akcji są dostępne na stronie www.80rowerow.pl. W celu zgłoszenia wystarczy wysłać maila na adres diana.80rowerow@gmail.com, w treści wpisując: imię, nazwisko, numer kontaktowy i adres e-mail.

Jednocześnie, każdy, kto chciałbywłączyć się w tegoroczną 22. edycję akcji Sprzątanie Świata – Polska, może wziąć udział w „Plebiscycie na Czystą Gminę", który potrwa do 19 września. Głosy na wybraną gminę można oddawać za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej „rEKOnesans" oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl.

Gminy można wybierać biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: ogólny ład
i porządek, należyte informowanie społeczności lokalnych o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości. Zwycięzcy zostaną wybrani w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia Plebiscytu o tytuł ubiega się już 60 gmin.

Organizatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Partnerami inicjatywy są: Miasto Kraków, PGL Lasy Państwowe, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała, Stowarzyszenie Travelling Inspiration z Krakowa, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka, 7Cudów Mazur.

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata", „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku", „Kluby Naszej Ziemi", „Czysta Gmina". Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem" Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono" oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie.

źródło: http://krakow.pl/informacje/192720,27,komunikat,_wyprawa-poprawa__wystartuje_w_krakowie.html

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12