facebook

 

Polacy są zdania, że stan wód się poprawia


Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że większość z nas dostrzega poprawę stanu wód.

Zdaniem ponad połowy badanych (51%) w ramach konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w ostatnich 6 latach stan wód w zamieszkiwanej przez nich okolicy poprawił się. Zmianę na gorsze dostrzegł jedynie co ósmy badany.

Z punktu widzenia ankietowanych są dwie główne przyczyny wpływające na poprawę stanu wód: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (65%) oraz budowa oczyszczalni ścieków (63%).

    – Cieszy nas, że Polacy zauważają poprawę stanu wód – komentuje Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. – W tej sferze dokonaliśmy gigantycznego skoku. 25 lat temu wystartowaliśmy z pozycji państwa z prawdziwą katastrofą w tym obszarze. W tym czasie radykalnie poprawiliśmy sytuację. Zbudowaliśmy ponad 60 tys. km sieci kanalizacyjnej – to tak, jakbyśmy 1,5 raza opasali naszą planetę w najszerszym miejscu, na równiku. Powstało 370 nowych oczyszczalni, zmodernizowaliśmy ponad 1000 starych obiektów. Sprawiedliwa ocena tego, co się w Polsce udaje, jest bardzo ważna. To daje impuls do dalszych działań – dodał prezes KZGW.

Na pytanie o to, jakimi działaniami w gospodarce wodami powinny zająć się władze, ankietowani najczęściej wskazywali na poprawę czystości wód (70% badanych). Na drugim miejscu pojawiła się konieczność działań przeciwpowodziowych (56%.).

Z badania wynika również, że Polacy mają wiedzę na tematy związane z gospodarką wodną, ale jest ona jeszcze niepełna. Duża część ankietowanych nie potrafi np. wyczerpująco zdefiniować pojęcia „gospodarowanie wodami”. Jednocześnie jednak tylko 4 proc. uczestników ankiety w ogóle nie wie, co to jest.

Badanie przeprowadzono na grupie 1318 respondentów, przy pomocy panelu internetowego (CAWI). Jest ono częścią półrocznych konsultacji społecznych aPGW.

wyniki badań zostały zilustrowane tutaj

źródło: www.portalkomunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12