facebook

„Nie zaśmiecaj swojego sumienia” - podsumowanie

81% Polaków twierdzi, że ma wpływ na poprawę stanu środowiska. Ten 10 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2008 - to wynik największej dotąd kampanii społecznej Ministerstwa

Środowiska „Nie zaśmiecaj swojego sumienia” (wg PBS DGA). Efekty przedsięwzięcia poświęconego wyrabianiu ekologicznych nawyków postępowania ze śmieciami, podsumował podczas konferencji Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Odpady to obecnie jeden z najważniejszych problemów ekologicznych. W Polsce obowiązuje już nowoczesne prawo wzorowane na normach unijnych, dotyczące m.in. konieczności zbiórki zużytych baterii czy recyklingu starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z roku na rok podnoszone są wymagania dotyczące np. poziomów odzysku poszczególnych surowców czy recyklingu. Krok po kroku przygotowujemy się do osiągnięcia standardów, które inne kraje europejskie zdołały już wypracować, ratując się przed utonięciem w śmieciach. Ale o skuteczności zmieniającego się prawa decyduje jego przestrzeganie i codzienne nawyki każdego z nas. Dbanie o środowisko nie jest zarezerwowane dla rządów. Każdy z nas codziennym zachowaniem ma wpływ na swoje otoczenie.

Dlatego w 2010 roku Ministerstwo Środowiska zachęcało Polaków do świadomego i zgodnego z zasadami ekologii obchodzenia się ze śmieciami.

- Wśród społeczeństwa należy podnieść świadomość ekologiczną dotyczącą m.in. gospodarowania odpadami – powiedział otwierając spotkanie Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski. - Przeprowadzane przez nas badania wskazują, że wprawdzie pewien procent społeczeństwa deklaruje wiedzę o środowisku i potrzebę jego ochrony, to jednak nie zawsze w praktyce stasujemy się do przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stąd też pomysł naszej kampanii. Minister dodał, że kampania - jak wykazują badania - trafiła do wielu Polaków, a pojecie „grzechu ekologicznego” stało się znane.

Kampanię skierowało do mieszkańców wsi i małych miast (do 50 tys. mieszkańców). Grupa została wybrana na podstawie przeprowadzonego w 2009 r. badania, które wykazało, że komunikat skierowany do niej będzie najbardziej efektywny.

W ramach kampanii „ Nie zaśmiecaj swojego sumienia” w blisko 500 miejscach w całym kraju odbyło się również 5 rodzajów eko-aktywności:
* działania ambientowe w marketach na terenie całego kraju - animowane przez ekologiczne hostessy rozmowy o eko-domu, zbieranie pytań i problemów związanych z wypełnianiem ekologicznych przykazań na terenie gminy, w której odbywa się akcja,

* spektakle kabaretowo-teatralne – poprzez sztukę i śmiech uczyły zasad zrównoważonego rozwoju,

* happeningi z udziałem drużyn strażackich we wszystkich województwach - zaangażowanie odwiedzających targowiska i place w eko-zabawy i konkursy, pogadanki na temat ekologicznych obszarów życia codziennego,

* pomniki wiecznego zaniedbania – ambient w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, zaskakujące “udekorowanie” pomników lub uliczek śmieciami, zwrócenie uwagi na problemy zanieczyszczania ziemi, rozmowy z przechodniami,

* akcje edukacyjne na terenie szkół w każdym województwie - prowadzone przez animatorów spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, zabawy edukacyjne, a także sprawozdania w formie opisów i zdjęć zamieszczanych na fotoblogach w Internecie.

Więcej na ten temat mozna znaleźć na stronie www.mos.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12