facebook

Oczyszczalnia i sieć w Strzelinie

W gminie Strzelin wybudowano już ponad 65 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, trwa rozruch unowocześnionej oczyszczalni ścieków.

Z nowych inwestycji skorzysta około 5 tys. mieszkańców, nie tylko w gminie. Zyskają także wrocławianie: mniej zanieczyszczona Oława, nad którą leży Strzelin, to w konsekwencji mniej zanieczyszczona Odra. Inwestycje miejscowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji są realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość zdania, obsługiwanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu, wynosi ponad 88 milionów złotych.

Pozostało jeszcze pięć kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej do wykonania. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to koniec 2012 roku.

Obecnie prowadzone są prace montażowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie oraz w miejscowościach Mikoszów, Gęsiniec, Strzegów, Szczodrowice i Biały Kościół. Wykonawcy zakończyli odtwarzanie nawierzchni drogowych miejscowościach Kuropatnik, Pęcz i Chociwel. Przeprowadzono próby rozruchowe na trzech przepompowniach ścieków w Chociwelu, na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie i Kuropatniku. Na oczyszczalni ścieków zostały zakończone zasadnicze prace budowlane. Obecnie trwa rozruch hydrauliczny i technologiczny zmodernizowanych urządzeń: osadników, pompowni osadów i reaktorów. Suszarnia solarna i stacja pomp ciepła przechodzi próby eksploatacyjne. Termin zakończenia rozruchu i oddania oczyszczalni do eksploatacji przewidywany jest na koniec lipca br.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne nawww.ogrodostojazwierzat.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12