facebook

Program publicznej edukacji ekologicznej - co nowego?

Dzisiaj odbyło się posiedzenie inaguracyjne Rady Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej w zakresie Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi i Poużytkowymi. Przewodniczącą Rady Programowej została Mira Stanisławska-Meysztowicz (Fundacja Nasza Ziemia), Wiceprzewodniczącym Rady - Piotr Szajrych (Rekopol Organizacja Odzysku SA). Wybrane zostało także Prezydium Programu w składzie: Sławomir Brzózek (Fundacja Nasza Ziemia), Dominik Dobrowolski (Fundacja Nasza Ziemia), Krzysztof Kawczyński (Polski System recyklingu Organizacja Odzysku SA), Michał Korkozowicz (REBA Organizacja Odzysku SA) i Michał Mikołajczyk (Rekopol Organizacja Odzysku SA). Program jest przedsięwzięciem Koalicji na rzecz Edukacji Ekologicznej, którą tworzą Fundacja Nasza Ziemia i organizacje odzysku: Branżowa OO SA, Czyste Środowisko OO SA, Eko-Punkt Oo SA, I Polska OO Stolica SA, Polski System Recyklingu OO SA, Reba OO SA, Rekopol OO SA i Zakład Gospodarki Komunalnej OO Biosystem SA. Do tej pory został opracowany program działań, obecnie budowany jest budżet na jego realizację. Wszystkich zainteresowanych udzieleniem wsparcia finansowego naszemu działaniu zapraszamy do kontaktu z Fundacją Nasza Ziemia.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12