facebook

Konferencja prasowa 24.02.2010r.

getfile.php?id=6385

Te nasiona będą kiełkować na Brzeskiej!

Dnia 24.02.2010r. w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia odbyła się konferencja prasowa oraz happening inaugurujący projekt "Zazieleńmy Brzeską!", który znalazł się wśród 20 zwycięzców II edycji konkursu grantowego Henkel - zielone granty.

Rozstrzygnięta została II edycja konkursu grantowego „Henkel – zielone granty”.

Autorzy 20 najciekawszych wniosków otrzymają na realizację swoich ekologicznychprojektów łącznie 100 tysięcy złotych. Do konkursu nadesłano aż 262 zgłoszeń z całej Polski. Konkurs „Henkel – zielone granty” ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz aktywizację dzieci i młodzieży poprzez realizację działań związanych z ochroną środowiska. Realizowany jest wspólnie przez Fundację Nasza Ziemia i spółkę Henkel Polska. W tym roku, dzięki grantom ufundowanym przez firmę Henkel, realizowane będą m.in. projekty służące ochronie nietoperzy, traszek i sów. Wsparcie uzyskają także lokalne projekty mające nacelu poprawę czystości lasówi rzek.Promowane będą również postawy przyjająceoszczędności wody i energii. Realizowanym działaniom towarzyszyć będą konkursy wiedzy ekologicznej, prelekcje i happeningi.


- Bardzo się cieszę z rosnącego zainteresowania naszym konkursem. Otrzymaliśmy prawie 50 wniosków więcej niż w ubiegłym roku - mówi Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.

- Zwycięzcy wykazali się ogromną pomysłowością i zaangażowaniem. Jestem przekonana, że realizacja ich projektów przyczyni się do zainicjowania wielu ciekawych działań służących ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców wielu polskich miast - dodaje.
- To już druga edycja konkursu grantowego, którą Fundacja Nasza Ziemia prowadzi wspólnie z firmą Henkel Polska. W tym roku umożliwi to realizację 20 projektów, których budżet osiągnął w sumie ponad 262000 PLN. Należy zaznaczyć, że w tym roku bogactwo inwencji i poziom merytoryczny nadesłanych wniosków były bardzo wysokie. Byłoby wspaniale gdybyśmy mogli dofinansować wszystkie nadesłane do nas projekty.Myślę, że konkurs grantowy „Henkel – zielone granty” stanowi ważne wsparcie dla działalności lokalnej i stwarza szansę na realizację wielu wartościowych pomysłów, które z powodu braku funduszy mogłyby nigdy nie zostać zrealizowane. – podkreśla Mira Stanisławska-Meysztowicz z Fundacji Nasza Ziemia.

Do konkursu nadesłano 262 wnioski z całej Polski. Wśród laureatów konkursu są 3
projekty zgłoszone przez przedszkola, 8 projektów nadesłanych przez szkoły oraz 9 projektów organizacji pozarządowych. Najwięcej zwycięskich wniosków będzie realizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.

getfile.php?id=6381

od lewej:Sławek Brzózek (Fundacja Nasza Ziemia), Charlotte Demeyer (Stowarzyszenie Mierz Wysoko), Agata Włodarczyk (Stowarzyszenie Mierz Wysoko), Magdalena Szeniawska (Stowarzyszenie Mierz Wysoko), Mira Stanisławska-Meysztowicz (Fundacja Nasza Ziemia), Roman Czyżewski (Fundacja "Chodźmy Razem"), Ewa Woszczyk (Fundacja "Chodźmy Razem"), Stanisław Giżycki (Stowarzyszenie EKOMENA), Dorota Strosznajder (Henkel Polska), Łukasz Poławski (Fundacja Nasza Ziemia)

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12