facebook

Zielone technologie dla ekogmin

Ministerstwo środowiska wybrało najciekawsze polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii. Na liście 29 pomysłów, które mają największe szanse na rozwój są m.in. suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne oraz inteligentne lampy uliczne.

Resort środowiska wybrał pierwsze zielone technologie, które w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii otrzymają szanse na kompleksowy rozwój, a najlepsi na promocję za granicą.

Na liście znalazło się aż 29 technologii, które – zdaniem ministerstwa - mają największy potencjał użyteczności i powszechnego wykorzystania. Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii są rozwiązania reprezentujące 7 obszarów: energię odnawialną, energooszczędność, rozwiązania wodno-ściekowe, wsparcie gospodarki odpadami, technologie węglowe i niskoemisyjne.

Oprócz wspomnianych: suszarni odpadów ściekowych, kolektorów słonecznych i inteligentnych lamp ulicznych, doceniono także nowatorską technologię odzysku odpadów niebezpiecznych oraz produkcję ekologicznego paliwa.

Podczas konferencji, na której ogłoszono listę zakwalifikowanych technologii minister Janusz Kraszewski podkreślał, że GreenEvo to polska szansa na udział w toczącym się ciągle podziale tortu, którym jest globalny rynek zielonych technologii.

„Na konkretnych przykładach pokażemy, jak przyspieszyć rozwój polskiego zielonego rynku innowacji. Konsekwencją w przyszłości będzie zazielenianie naszych przyszłych zysków” – stwierdził minister.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany w celu promocji polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwój przedsiębiorstw w tym zakresie. W trakcie realizacji pomaga polskim firmom, zaangażowanym w rozwój zielonych technologii, w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowuje je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12