facebook

Znów na czysto

Przywrócimy możliwość dotowania przydomowych oczyszczalni ścieków – zapowiada wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Resort rozważa skorzystanie z szybkiej ścieżki legislacyjnej.

We wtorek opublikowaliśmy stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, z którego jednoznacznie wynika, że od 1 stycznia samorządy nie mogą dotować prywatnych inwestycji ekologicznych, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Więcej: Na czysto po kieszeni

Jest to związane z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która zniosła gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z ich środków pochodziły do tej pory dotacje przeznaczane dla osób fizycznych.

Po zmianie przepisów dotychczasowe dochody funduszy stały się dochodami budżetów gmin, tymczasem samorządy nie mogą finansować prywatnych inwestycji ze środków budżetowych.

Ministerstwo Środowiska już zapowiedziało jednak przywrócenie istniejących do końca 2009 roku możliwości.

– Przygotowujemy zmianę w ustawie Prawo ochrony środowiska, która na zasadach podobnych do modernizacji obiektów zabytkowych, pozwoli na wykorzystanie środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na dofinansowanie inwestycji ekologicznych – zapowiedział na środowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Jak dodał w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, resort chce maksymalnie przyspieszyć proces legislacyjny w tej sprawie. Rozważana jest m.in. rezygnacja z tradycyjnej dla projektów rządowych ścieżki (obowiązkowe konsultacje międzyresortowe i społeczne), a w zamian skierowanie nowelizacji do Sejmu jako propozycji poselskiej.

Wiceminister Gawłowski podkreślił także, że nie ma obecnie problemu dofinansowania przydomowych oczyszczalni na podstawie umów zawartych przed 1 stycznia 2010. Jak wyjaśnił, są to kontrakty cywilno-prawne, których postanowień należy dotrzymać.

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12