facebook

Sprzątanie świata w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie 

getfile.php?id=5523

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2009
18 września 2009
Przygotowała :Beata Wysokińska i Ewa Zając

Akcją SPRZATANIE ŚWIATA 2009 objęci zostali wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie wraz z nauczycielami. Do współpracy zaangażowały się dwa Nadleśnictwa: Włodawa i Sobibór oraz Urząd Miejski i MPGK we Włodawie. Pierwszym etapem były lekcje godzin wychowawczych przeprowadzone przez wychowawców i nauczycieli wg. scenariuszy z Projektu „KIOTO w domu” Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (Polskie Biuro REC) oraz składanie przez uczniów deklaracji. Następnie zebrana w hali sportowej młodzież zaprezentowała przygotowane przez siebie hasła nawołujące do ochrony  środowiska w skali lokalnej i ogólnoświatowej. Ostatnim etapem akcji były konkretne działania polegająśce na sprzątaniu wyznaczonego  terenu pod opieką 2 nauczycieli. I tak uczniowie klas pierwszych sprzątali tereny leśne wyznaczone przez Nadleśnictwo Sobibór, a uczniowie klas drugich tereny wyznaczone przez Nadleśnictwo Włodawa. Nadleśnictwa zapewniły uczniom worki na śmieci i rękawiczki. Po zakończonej pracy uczniowie piekli kiełbaski przy przygotowanym ognisku.  Uczniowie klas trzecich sprzątali zaśmiecone tereny miasta Włodawa, a worki na śmieci i rękawiczki zapewnił im Urząd Miejski we Włodawie. Pracownicy MPGK zapewnili odbiór zebranych śmieci. To pierwsza tak udana akcja z udziałem całej społeczności szkolnej. Wierzymy, że przyniesie ona długofalowe efekty, a szczególnie poszerzy wiedzę  sozologiczną i  podniesie świadomość w zakresie ochrony najbliższego środowiska.

Organizatorki dziękują wszystkim zaangażowanym w akcję oraz autorowi zdjęć p.I.Walczukowi

getfile.php?id=5524

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12