facebook

Ruszyły XX Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska

Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska oraz Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzyli XX Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2008. "Technika dla klimatu Ziemi" to temat tegorocznej edycji.

- Targi POLEKO są świętem dla wszystkich, którzy zajmują się ochroną środowiska - powiedział M. Nowicki - Są liczącą się, międzynarodową imprezą targową - 25 wystawców reprezentuje różne kraje.

Minister wspomniał, że bieżący rok jest szczególny dla Polski i świata - za miesiąc w Poznaniu odbędzie się konferencja klimatyczna COP 14, z tego głównie względu tematykę POLEKO również zdominują kwestie poświęcone ochronie klimatu, m.in. urządzeniom energooszczędnym czy odnawialnym źródłom energii.

- Nie chciałbym jednak, aby inne dziedziny ochrony środowiska zostały w cieniu - dodał prof. Nowicki. - W ciągu ostatnich 20 lat zrobiliśmy bardzo dużo dla ochrony środowiska, przed nami jednak jeszcze długa droga.

Profesor poinformował, że Polska realizuje jeden z największych programów, który ma doprowadzić do tego, aby w każdej miejscowości była sieć kanalizacyjna i nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Powiedział również, że UE stawia ogromne wymagania jeśli chodzi o ochronę powietrza. Ponadto problemem numer 1 w naszym kraju stała się gospodarka odpadami - sektor który do tej pory był w cieniu innych.

- Mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia i zorganizowane wraz z POLEKO Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej - Komtechnika, uwidocznią ten problem - dodał minister.

Minister Środowiska wręczył też przedstawicielom targów honorowe odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- Targi POLEKO zostały zorganizowane po raz pierwszy w 1989 roku - wówczas wzięło w nich udział 76 wystawców z 6 krajów. Obecnie wystawców jest blisko 1000, a firmy reprezentują ponad 20 krajów - dodał P. Trawa.

W uroczystej inauguracji POLEKO 2008 wzięli również udział m.in. Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Środowiska - Bernard Błaszczyk i Janusz Zaleski, Ambasador Królestwa Danii, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Radcy handlowi Ambasad Norwegii, Szwecji, Węgier, Kanady, Zastępca Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zastępcy Prezesa NFOŚiGW, Prezes BOŚ, Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Prezesi Wojewódzkich FOŚiGW, a także regionalne władze administracyjne i samorządowe, m.in. prezydent Poznania i starosta poznański.

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12