facebook

Nowicki: nakłady na ochronę środowiska będą wyższe

Nakłady na ochronę środowiska będą rosły, zwłaszcza jeżeli Komisja Europejska znowelizuje dyrektywę IPPC, dotyczącą zarządzania ochroną środowiska w zakładach przemysłowych - powiedział Maciej Nowicki, minister środowiska, w wywiadzie dla PAP.

"W tej chwili KE pracuje nad nowelizacją dyrektywy IPPC, która łączyłaby 7 dyrektyw m.in. o dużych źródłach emisji i odpadach przemysłowych. Jeżeli przejdzie ona w proponowanym obecnie kształcie, spowoduje zaostrzenie norm ochrony środowiska w najbliższych latach. Jeżeli zostanie przyjęta w przyszłym roku, to wejdzie w życie w 2012 roku, ale przedsiębiorcy już w tej chwili muszą się liczyć z koniecznością uwzględnienia tych kosztów w strategiach rozwojowych na najbliższe lata" - powiedział Nowicki.

IPPC to Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń.

Dyrektywa IPPC narzuca konieczność uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego na funkcjonowanie w UE instalacji przemysłowej, w niektórych, uznawanych za szczególnie uciążliwe dla środowiska, dziedzinach przemysłu. Są to niektóre instalacje technologiczne w ramach: przemysłu paliwowo-energetycznego, chemicznego, mineralnego, metalurgicznego, a dodatkowo instalacje związane z gospodarką odpadami i rolnictwem (m.in. ubojnie, mleczarnie, garbarnie).

Dyrektywa UE IPPC dotycząca zarządzania ochroną środowiska w zakładach przemysłowych odnosi się w naszym kraju głównie do ok. 1000 największych przedsiębiorstw, z których ok. 90 proc. jest przygotowana na jej wdrożenie.

Nakłady na ochronę środowiska w Polsce składają się z nakładów na inwestycje oraz konserwację urządzeń. Łącznie z wydatkami ludności - wydatkami na wodę, ścieki, odpady - to jest 35 mld zł rocznie, czyli 3,5 proc. dochodu narodowego brutto. Wydatki ludności wynoszą ok. 20 mld zł rocznie. Wydatki inwestycyjne to 7-7,5 mld zł rocznie, a eksploatacyjne są na poziomie 8 mld zł rocznie.

"Źródłem finansowania ochrony środowiska w Polsce są przede wszystkim środki własne przedsiębiorstw i gmin - odpowiednio: 35 i 15 proc. 20 proc. stanowią środki unijne, ok. 20-25 proc. to środki funduszy inwestycyjnych czyli NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich, a reszta to kredyty bankowe" - powiedział Nowicki.

Dodał, że rynek inwestycji w ochronę środowiska w Polsce jest wart ok. 7,5 mld zł.

"Jeżeli chodzi o ochronę środowiska jest to jeden z największych rynków inwestycyjnych w Europie" - powiedział Nowicki.

MNIEJ UPRAW POD BIOPALIWA W UE

Minister poinformował, że Komisja Europejska być może wycofa się z propozycji, aby 10 proc. upraw rolnych było przeznaczone na produkcję biopaliw.

"W tej chwili KE zaczyna się powoli wycofywać z założenia, że 10 proc. upraw rolnych ma zostać przeznaczone na produkcję biopaliw, ponieważ okazało się, że jest to rozwiązanie mało efektywne i nie do końca korzystne dla środowiska" - powiedział.

źródło: Euro PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12