facebook

Kary za nielegalne odpady

Jak podaje Gazeta Prawna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska określi w zezwoleniach dla przedsiębiorców warunki przywozu do Polski odpadów z innych państw.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zgodnie z którym główny inspektor ochrony środowiska będzie sprawował nadzór i kontrolę nad przemieszczaniem się odpadów przez polskie granice. Regulacje te dostosowują przepisy do prawa unijnego.

GIOŚ w zezwoleniach dla przedsiębiorców, którzy zajmują się np. unieszkodliwianiem odpadów, będzie określał warunki, na jakich będą mogli sprowadzać do Polski odpady w celu odzysku czy utylizacji. Wydanie zezwolenia na przywóz lub wywóz z kraju odpadów będzie uzależnione od tego, czy dany podmiot przedstawi głównemu inspektorowi zezwolenie na działalność w zakresie np. unieszkodliwiania odpadów. GIOŚ będzie prowadził także rejestr zgłoszeń i decyzji dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W projekcie zaproponowano kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów. Na przykład odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie będzie ukarany karą od 15 do 50 tys. zł. Pieniądze te trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mają być przeznaczone na zagospodarowanie odpadów nielegalnie sprowadzonych do Polski. Karą do trzech lat więzienia zagrożone będzie niewłaściwe postępowanie z odpadami zagrażające życiu.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12