facebook

Kampania w mediach pt. "Mały może dużo"

Od jesieni 2006 roku trwa kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz ich recykling. Swoje anteny dla emisji spotów promocyjnych udostępniło Polskie Radio (PR 1 i BIS PR ), a od stycznia 2007 spoty emitowane są także na antenach Ośrodków Regionalnych TVP 3. Od połowy maja 2007 rusza emisja spotów również na antenach ogólnopolskich: TVP 1, TVP 2 i Pasmie Wspólnym TVP 3. W dobrym czasie oglądalności będzie emitowany w Telewizji Polskiej w programach 1, 2 i 3 m.in. spot pt. "Mały może dużo", równocześnie będzie emitowany taki sam spot radiowy w Polskim Radio w Programie 1 oraz Bis. Spoty zostały przygotowane przez Fundację Nasza Ziemia przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundacja Nasza Ziemia prowadzi programy edukacyjne już od roku 1994, kiedy to zorganizowała pierwszą kampanię "Sprzątanie świata - Polska". Każdego roku w działania Fundacji angażuje się blisko 1,5 miliona wolontariuszy, 1500 komitetów organizacyjnych, tysiące szkół, organizacji społecznych oraz media. W roku 2006 Fundacja Nasza Ziemia wygrała w ogólnopolskim plebiscycie internetowym na najlepszą organizację w Polsce działającą na rzecz promocji recyklingu. Konkurs był organizowany przez Rekopol Organizację Odzysku SA.

.............................................
zobacz spoty:
telewizyjne
radiowe

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12