facebook

Superinspektor poskromi nieodpowiedzialnych trucicieli

Za "Rzeczpospolitą":

Uzbrojony funkcjonariusz zamknie trujący ludzi i przyrodę zakład. Ministerstwo Środowiska przygotowuje ustawę powołującą policję środowiskową.

Jeśli inspektor ochrony środowiska, którego jedyną bronią obecnie jest upoważnienie do kontroli, nic nie wskóra, to do bramy truciciela załomoce uzbrojony i umundurowany funkcjonariusz. Także on stawi czoło ciężarówkom wwożącym do Polski niebezpieczne odpady. "Rzeczpospolita" dotarła do projektu ustawy o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska.

Zaostrzone przepisy mają być odpowiedzią na dzisiejsze trudności inspektorów, którzy nie mogą upilnować rosnącego przemytu odpadów, w tym także niebezpiecznych, do naszego kraju. Problemy pojawiają się też w sytuacjach, gdy przedsiębiorcy nagminnie naruszający ekologiczne przepisy nie wpuszczają do swoich zakładów mających skromne uprawnienia urzędników inspekcji. Zadaniem umundurowanych funkcjonariuszy będzie zdyscyplinowanie największych trucicieli.

W ramach Państwowej Agencji Ochrony Środowiska ma zostać powołana jednostka inspekcyjno-kontrolna, wyposażona w specjalne uprawnienia. Mogłaby prowadzić działania operacyjne polegające na gromadzeniu i analizowaniu informacji o zagrożeniach i szkodach ekologicznych oraz ich sprawcach.

Tacy nadinspektorzy mogliby w razie potrzeby stosować środki przymusu bezpośredniego, także broń. Sięgaliby po nie wtedy, gdyby kontrolowany nie chciał się podporządkować poleceniom albo napadał na inspektora lub towarzyszącą mu osobę.

Specjalne uprawnienia miałaby tylko jedna jednostka, z siedzibą w Warszawie. Jej inspektorzy mogliby gromadzić, przetwarzać, analizować i utrwalać informacje o osobach i rzeczach, także uzyskane w sposób niejawny. Mieliby także prawo legitymowania osób, oraz mogliby kontrolować przewożone ładunki i towarzyszące im dokumenty. Mieliby prawo badać takie ładunki i pobierać próbki.

Podejrzani przedsiębiorcy musieliby na swój koszt wykonać czynności, umożliwiające przeprowadzenie kontroli - np rozładować i załadować ciężarówkę. Gdyby się okazało, że jest im niezbędna pomoc, to mieliby prawo zwrócić się z tym do każdej osoby, także do przedsiębiorców, instytucji i organizacji społecznych. Inspektorom pomagałby w pracy specjalny system informatyczny Ekoinfonet.

Opinie:

Marek Haliniak, główny inspektor ochrony środowiska: "Chcemy przywrócić sprawną policję ekologiczną ścigającą za przekroczenia przepisów związanych z ochroną środowiska. Inne służby mundurowe często po prostu nie wiedzą o skali wykroczeń środowiskowych lub nie rozumieją, jak one są istotne. Dlatego nie zawsze chętnie towarzyszą naszym inspektorom, a wiele spraw jest umarzanych ze względu na niewielką społeczną szkodliwość. Przy obecnych uprawnieniach inspektorów musimy niestety niekiedy korzystać ze wsparcia policji."

Marek Kryda, Polska Inicjatywa Agrośrodowiskowa: "Sama koncepcja utworzenia policji ekologicznej to krok w dobrym kierunku. Tacy funkcjonariusze powinni mieć sporo samodzielności i móc interweniować także na wniosek obywateli, którzy zgłoszą poważne naruszenia przepisów. Natomiast nie najlepszym pomysłem jest powołanie tylko jednej takiej jednostki z siedzibą w Warszawie. Ekologiczni funkcjonariusze powinni przede wszystkim być aktywni na granicach kraju - przemyt odpadów niebezpiecznych do Polski jest bardzo poważnym problemem."

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12