facebook

Mokradła mogą ocalić Polskę przed suszą

Zmniejszenie przyrostu drzew, susza i wzrost zagrożenia pożarowego - to konsekwencje znacznego obniżenia poziomu wód gruntowych w Polsce. Najlepszymi zbiornikami zatrzymującymi wodę są torfowiska. Dlatego idea małej retencji wodnej, choć spóźniona o kilkanaście lat, stała się niezmiernie popularna i jest wprowadzana w życie w państwowych lasach.

Jak podkreśla prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju Krzysztof Smolnicki, mokradła znacznie zmniejszają straty związane z powodziami, suszami i erozją gleb. Mogą też służyć jako tanie, a skuteczne oczyszczalnie dla naszych rzek i strumieni. Mokradła zatrzymują więcej zanieczyszczeń chemicznych dostarczanych z terenów położonych powyżej niż większość ekosystemów lądowych i wodnych.

W akcie prawnym, jakim są Zasady Hodowli Lasu, podkreślono obowiązek zapewnienia trwałości istnienia, a w razie potrzeby odtwarzania i renaturyzacji wszelkich torfowisk, zabagnień i źródlisk oraz naturalnych, nieregulowanych cieków wodnych.

Także przepisy obowiązujące Administrację Lasów Państwowych, zarządzającą blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju, uwzględniają szczególna rolę mokradeł w lasach. Niestety, dotyczą one przede wszystkim mokradeł śródleśnych. W przypadku lasów na siedliskach mokradłowych nadal stosowane są techniki gospodarowania szkodliwe dla ekosystemów i układów hydrologicznych.

W wielu obiektach, na przykład w Poleskim i Biebrzańskim Parku Narodowym, na torfowisku koło Zieleńca w Górach Bystrzyckich, a także powszechnie w Finlandii i Szkocji, stosuje się kładki dla zwiedzających. Buduje się także specjalne wieże widokowe (na przykład na torfowisku koło Zieleńca w Sudetach) i zamaskowane czatownie do obserwowania ptaków.

Więcej: PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12