facebook

24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych

Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, co stanowi 1,2 proc. kontynentu. Obchody Europejskiego Dnia Parków Narodowych zapoczątkowane zostały w 90 rocznicę utworzenia pierwszego europejskiego parku narodowego Sarek w Szwecji (w 1909r).

Średnia wielkość parku w Europie to prawie 52 tys. hektarów, czyli blisko 4-razy większa niż średnia powierzchnia parków w Polsce. Największy z nich to rosyjski park narodowy Jugid Va o powierzchni ponad 1900 tys. ha.

Najwięcej parków narodowych ma Finlandia – aż 26, lecz największy udział w powierzchni kraju, ponad 7 mają parki narodowe w Norwegii.

W Polsce istnieją 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 314 tys. ha, co stanowi 1owierzchni kraju. Najstarszym jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932, najmłodszym Ujście Warty utworzony w 2001roku.

Powierzchnia parku narodowego podzielona jest na obszary różniące się zastosowaniem odrębnych metod ochrony przyrody. Wyróżnia się obszar ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się otulinę parku narodowego. W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, nie podlegająca włączeniu do obwodów łowieckich. Teren parków narodowych udostępniony jest do zwiedzania, lecz ruch turystyczny może się tu odbywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szlakach, drogach, ścieżkach.

Źródło: EkoEdu, Wikipedia 

Więcej informacji: Parki Narodowe w Polsce (Krajowy Zarząd Parków Narodowych), Wirtualny Przewodnik po Parkach Narodowych w Polsce , EUROPARC Federation

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12