facebook

Nowa teoria pomoże wyjaśnić mechanizm globalnego ocieplenia - azot prawdę powie

O przebiegu procesu oddychania w świecie roślin decyduje azot. Zrozumienie tego faktu pozwoli wyjaśnić mechanizm powstawania gazów cieplarnianych.

Uczeni udowodnili prostą zależność - im więcej azotu zawiera roślina - tym procesy oddychania - spalania soli mineralnych - zachodzą szybciej. Produktem oddychania, niezbędnego do wzrostu i funkcjonowania zarówno roślin, jak i zwierząt jest dwutlenek węgla. Wydzielanie dwutlenku węgla w procesie oddychania jest ważnym elementem krążenia węgla w biosferze. Zależność między oddychaniem i zawartością azotu w roślinach może służyć do stworzenia precyzyjnych modeli ilustrujących obieg węgla w ekosystemach.

Więcej: Rzeczpospolita

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12