facebook

Na okrągło albo nie. Nie ma zgody w RIO co do konstrukcji opłat za śmieci

Jest szansa na spójną wykładnię przepisów w sprawie zaokrąglania opłat za śmieci. Krajowa Rada RIO wystąpiła do Ministerstwa Finansów o oficjalne stanowisko w tej sprawie. Resort podtrzymuje, że opłata za zagospodarowanie odpadów podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

W wyjaśnieniach, które otrzymaliśmy 25 września Ministerstwo Finansów podkreśla, że „wyłączenie od zasady zaokrąglania z art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej obejmuje tylko opłaty, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych”.

W ocenie MF opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako opłata uregulowana w innej ustawie, nie mieści się w tym wyłączeniu, wobec czego podlega zaokrągleniu na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo wskazuje, że taką wykładnię pojęcia „przepisów o podatkach i opłatach lokalnych”, potwierdza wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1514/07. Sąd stwierdził w nim, że „…zasady dotyczącej zaokrąglania kwoty podatku wyrażonej w art. 63 § 1 Op nie stosuje się jedynie, do opłat uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, tj. opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i administracyjnej”.

Zdaniem resortu wykładnia stosowana m.in. przez RIO w Opolu, zgodnie z którą opłata za śmieci ma charakter opłaty lokalnej jest błędna (Pisaliśmy o tym: „Ważne grosze”). W ocenie MF przytoczony przez izbę wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Lu 932/12 nie dotyczył wykładni pojęcia „przepisów o podatkach i opłatach lokalnych” użytego w „art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej, lecz ustalenia znaczenia pojęcia „opłat lokalnych” dla celów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Jednomyślności co do charakteru opłaty śmieciowej nie ma też wśród poszczególych izb obrachunkowych.

Fiaskiem zakończyła się próba wypracowania wspólnego stanowiska podjęta na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady RIO (23-24 września). Obecnie dziewięć izb podziela stanowisko MF i nakazuje opłaty zaokrąglać, a siedem, w tym wspomniana RIO w Opolu oraz m.in. RIO Szczecin i RIO Łódź jest odmiennego zdania.

Jak dowiedział się Serwis Samorządowy PAP przewodniczący KR RIO wystąpił do resortu finansów o oficjalną wykładnię art. 63 par. 2 ordynacji podatkowej. – Na razie czekamy, ale jeżeli minister Rostowski podtrzyma stanowisko dotyczące zaokrąglania to myślę, że większość izb będzie na tej wykładni bazować – tłumaczy prezes RIO w Opolu Janusz Gałkiewicz.

Jego zdaniem rozbieżności w tym zakresie powinna jednak rozstrzygnąć zapowiadana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Najprościej byłoby gdyby ustawodawca przy okazji zapowiadanych zmian określił ustawowy charakter opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – ocenia Gałkiewicz.

Prezes dodaje, że przy okazji zostałby rozwiązany problem kompetencji do badania uchwał śmieciowych. Nadal bowiem nie ma jasności, czy nadzór w tym zakresie sprawują wojewodowie, czy regionalne izby obrachunkowe.

- Jeżeli to nie nastąpi to trzeba będzie liczyć na ukształtowane orzecznictwo sądów – mówi Gałkiewicz. Zwraca jednak uwagę, że zajmie to kilka lat, bo ustawa jest wciąż nowa.

Według prezesa, do czasu przyjęcia jednolitej wykładni izby obrachunkowe powinny być bardziej powściągliwe w egzekwowaniu takiego, a nie innego postepowania z tymi opłatami.

Źródło:Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12