facebook

Kraków: biogaz paliwem w transporcie miejskim?

W Krakowie rozpoczęło się spotkanie unijnego Projektu BIOMASTER Biometan dla transportu. W środę, 30 maja uczestnicy będą zwiedzać między innymi instalację biogazową na składowisku Barycz. Na terenie bazy MPO odbędzie się cykl warsztatów.

Jakie są możliwości wykorzystania biometanu, czyli biogazu o dużej zawartości metanu, jako paliwa w transporcie? Na to pytanie szukają odpowiedzi uczestnicy Projektu BIOMASTER.

Kolejne robocze spotkanie przedstawicieli regionów Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Polski odbywa się w Krakowie. W ramach BIOMASTER współpracują ze sobą instytuty badawcze, przedstawiciele samorządów, a także różnych branż gospodarki, w tym producenci energii, czy biogazu.

We wtorek, 29 maja na Akademii Górniczo - Hutniczej odbywa się część seminaryjna spotkania. Tematem jest między innymi kwestia uszlachetniania biogazu, a także możliwości wtłaczania biometanu do sieci i inne opcje jego dystrybucji. Uczestnicy projektu zaprezentują także lokalne działania w poszczególnych regionach.

Natomiast w środę, 30 maja 2012 roku uczestnicy BIOMASTER zwiedzą instalację  biogazową na składowisku Barycz, a następnie na terenie bazy MPO Sp. z o. o przy ulicy Nowohuckiej 1 odbędzie się cykl warsztatów. Przedstawiciele włoskiego Trentino, angielskiego Norfolk, szwedzkiego Skane oraz Małopolski  omówią ekonomiczne aspekty dystrybucji biometanu, problematykę współpracy między dostawcami gazu, a producentami samochodów, a także problemy i bariery prawne. W ramach projektu Polski zespół BIOMASTER opracował poradnik, dotyczący metod wytwarzania i wykorzystania biogazu, który zostanie zamieszczony na stronie www.biomaster-project.eu.

Spółka miejska  MPO Sp. z o. o jest partnerem w projekcie BIOMASTER, jako jeden z producentów biogazu, odzyskiwanego na składowisku odpadów komunalnych Barycz w procesie biodegradacji (fermentacji) odpadów. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby składowiska i pozostałych ekologicznych instalacji Barycz.

BIOMASTER finansowany jest w ramach programu IEE (Inteligent Energy Europe) i zostanie zakończony w kwietniu 2014 roku. Uczestniczy w nim łącznie 17 partnerów.  Polski zespół Projektu prowadzony jest przez naukowców z AGH, w partnerstwie z MPO Sp. z o. o. w Krakowie oraz PGNiG Energia S.A.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii nawww.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12