facebook

 

Jedź ŁOŚtrożnie!

27 listopada 2015 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) rozpoczyna się szósta edycja akcji „Jedź ŁOŚtrożnie!”.

Jest to apel do kierowców o rozsądną jazdę w szczególności na odcinkach dróg przecinających obszary cenne przyrodniczo, zamieszkałe przez dzikie zwierzęta. W dolinie Biebrzy licznie występuje łoś – jeden z największych europejskich ssaków. Zderzenie samochodowe z nim z zasady jest tragiczne w skutkach. Bezpieczeństwo podróżnych, jak i tych sympatycznych zwierząt, można zwiększyć dzięki zachowaniu ostrożności.

Biebrzański Park Narodowy we współpracy z Policją przeprowadzi od listopada do końca lutego 2016 roku kilkanaście akcji w okolicy doliny Biebrzy: na drodze krajowej nr 65 (Osowiec, Downary i Ruda), na drogach wojewódzkich w Klimaszewnicy i w Lipsku oraz powiatowej w Goniądzu. Zatrzymani kierowcy zostaną poinformowani, na których odcinkach dróg należy zachować szczególną ostrożność. Podróżujący otrzymają ulotki informacyjne i nalepki na samochód z hasłem „Jedź ŁOŚtrożnie!”

W dolinie Biebrzy występuje najliczniejsza w Polsce populacja łosia. Może ich tu być nawet około tysiąca trzystu. Łoś jest jednym z największych zwierząt występujących w kraju, może ważyć do 400 kg i sięgać 2 m wysokości. Zderzenie z tak masywnym zwierzęciem, to poważne zagrożenie zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów samochodu, prawie zawsze kończy się śmiercią zwierzęcia, a także zniszczeniem auta. W okresie jesienno-zimowym łosie przemieszczają się z obszarów bagiennych do lasów sosnowych, stąd konieczność wzmożonej uwagi podczas podróży przez tereny leśne. Warto wiedzieć, że w pewnej odległości za samicą może podążać młody łoszak lub dwa. Łoś jest gatunkiem „parasolowym” tej akcji. Zdejmując nogę z gazu na obszarach występowania tego zwierzęcia, kierowca ma możliwość reakcji także, gdy na drogę wbiegną dziki, sarny, czy gatunki chronione, takie jak wilk i ryś.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i dzikich zwierząt Biebrzański Park Narodowy współpracuje z zarządcami dróg, Policją i Inspekcją Transportu Drogowego. Szczególna uwaga jest kierowana na „Carską Drogę”, przecinającą południową część doliny Biebrzy. Tu, oprócz 10 tablic ostrzegających o ryzyku zderzenia z dzikimi zwierzętami, na głównych wjazdach ustawiono duże tablice informujące o możliwości spotkania zwierząt, ale także funkcjonariuszy z bloczkiem mandatowym, jeśli przekroczona zostanie dozwolona prędkość jazdy lub masy pojazdu. Na ponad 30-kilometrowym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/ godz. i zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton. Zdecydowanie nie jest to więc droga tranzytowa, ale trasa wycieczkowa przez Biebrzański Park Narodowy. Liczni turyści przyjeżdżają tu specjalnie by obserwować łosie. Nie są one szczególnie płochliwe i zwykle można je obserwować do woli. Jednak ze względu na to, że są to dzikie zwierzęta, podczas spotkania z nimi należy zachować ostrożność i bezpieczną odległość.

Biebrzański Park Narodowy prowadzi działania mające na celu zatrzymanie łosi w Parku, z dala od dróg, – przez cały rok. Polegają one na wyłączeniu okresu bukowiska z prowadzonych zabiegów koszenia bagien, aby nie niepokoić zwierząt w tym szczególnym czasie, pozostawianiu w lasach ściętych pędów drzew do obgryzienia przez łosie, wystawianiu lizawek solnych, itp. Te działania, poza aspektem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mają znacząco ograniczyć szkody powodowane przez łosie w uprawach leśnych, tak w lasach prywatnych, jak i państwowych.
Przygotowała: M. Górska

Termin pierwszej akcji: 27 listopada 2015 r., w godzinach 12.00 – 14.00
Miejsce pierwszej akcji: Droga krajowa nr 65 (Osowiec – Twierdza oraz Ruda)

źródło: http://www.biebrza.org.pl/redir,index?wiecej=2570&wiecej_news=1
 

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12