facebook

Jak gminy wdrażają ustawę śmieciową - dane

Segregując śmieci zapłacimy blisko połowę mniej, niż wrzucając wszystko do jednego pojemnika, wynika z ankiet opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. Średnia ustalona przez gminy stawka za odbiór posegregowanych śmieci wynosi 9,05 zł za osobę albo 16,82 zł za gospodarstwo domowe.

Ministerstwo Środowiska monitoruje proces wdrażania przez gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z ankiet zebranych z 1814 gmin wynika, że 99 % samorządów uchwaliło stawki opłat za odbiór śmieci od mieszkańców. Spośród nadesłanych odpowiedzi, średnia stawka od osoby za odbiór śmieci zbieranych selektywnie wynosi 9,05 zł, a zbieranych nieselektywnie – 14,54 zł. W tych gminach, w których przyjęto inne metody naliczania stawek opłaty wynoszą:
od gospodarstwa domowego – 16,82 zł (selektywnie) i 26,49 (nieselektywnie),
od zużycia wody – 5,65 zł za m3 (selektywnie) i 7,73 (nieselektywnie),
od powierzchni lokalu – 0,65 zł za m2 (selektywnie) i 1,10 (nieselektywnie).

Od 1 lipca gminy muszą zapewnić mieszkańcom odbiór śmieci zgodnie z nowymi zasadami – komentuje minister środowiska, Marcin Korolec. Ustawa jasno nakazuje gminom organizację przetargów i wskazuje kary, także finansowe, za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Jeżeli, w co nie wierzę, gmina nie zapewni 1 lipca odbioru śmieci od mieszkańców, ci mają prawo zamówić usługę ich wywozu na koszt gminy. Z pewnością takie rozwiązanie nie będzie opłacalne dla samorządów.

86% ankietowanych gmin udzieliło informacji na temat przetargów na odbiór śmieci od mieszkańców. 11% gmin zakończyło wszystkie procedury przetargowe i wyłoniło wykonawcę, a 41% jest w trakcie procedur przetargowych. 49% nie prowadzi obecnie procedur przetargowych. Z informacji Ministerstwa Środowiska wynika także, że w dużej części gmin zwycięzcami przetargów są firmy lokalne.

Informacja o pomocy Ministerstwa Środowiska dla samorządów, które wdrażają nowy system gospodarowania odpadami

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12