facebook

Innowacje najważniejsze. 7 mld zł planuje wydać NFOŚiGW w 2013 roku

Ponad 7 mld zł planuje w tym roku wydać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nowy zarząd NFOŚ przedstawił strategię działania na lata 2013-16. Prezes zarządu Funduszu Małgorzata Skucha powiedziała, że środki te przeznaczone będą m.in. na ochronę klimatu, efektywność energetyczną czy gospodarkę odpadami.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej wiceprezes Jacek Gdański, taki strumień zostanie skierowany do beneficjentów. Są to kwoty wstępne, które zatwierdzić musi jeszcze rada nadzorcza NFOŚ.

- Na dzisiaj chcemy zaproponować radzie, że w roku 2013 wydamy 7 mld zł - wydamy, to znaczy taki strumień finansowy zostanie skierowany do beneficjentów – powiedział Gdański.

Dodał, że są w tej kwocie zarówno środki własne funduszu, jak i środki z POIS oraz z poprzedniej perspektywy – jest to więc pełen strumień środków, jakie NFOŚ obsługuje.

- To jest skala projektów, jakie możemy dzisiaj zaplanować jako przedmiot naszego finansowania, rozumianego jako wypływ środków w ujęciu kasowym – zaznaczył wiceprezes.

Jego zdaniem to bardzo ambitny plan, ponieważ wstępne wykonanie za 2012 rok pokazuje, że Fundusz wydał mniej niż 5 mld zł.

Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha wskazała dziennikarzom najważniejsze perspektywy nowej strategii Funduszu: finanse, beneficjenci, procesy wewnętrzne i innowacje. Jak podkreśliła, najważniejszą kwestią – obok edukacji – będą innowacje.

- Perspektywa dotycząca innowacji, wyzwań i rozwoju będzie skutkowała lepszym przygotowaniem pracowników Funduszu i instrumentów do tego, żeby procesy wewnętrzne realizować skuteczniej i lepiej, co przełoży się na zwiększenie satysfakcji beneficjenta – wyjaśniła.

Krystian Szczepański – zastępca prezesa NFOŚ ds. przedsięwzięć środowiskowych, zachęca samorządy do udziału w programach, które są już w ofercie Funduszu – m.in. przydomowych oczyszczalni, czy podłączania do kanalizacji.

- Jednym z elementów, nad którymi będziemy pracować jest utrzymanie dynamiki inwestycji samorządowych w zakresie ochrony środowiska - powiedział Serwisowi Samorządowemu.

Dodał, że Fundusz widzi problemy związane z zadłużaniem się jst, które „ trochę wyhamowały inwestycje środowiskowe”, i że ochrona środowiska nie jest już taką ważną dla samorządów w obliczu np. problemów finansowych z edukacją.

- Będziemy starali się wypracować nowe instrumenty finansowe, między innymi ESCO – finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych z powstałych oszczędności z energii - zapewnił.

Nowy zarząd NFOŚ przykłada dużą wagę do współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. – Istotny jest bezpośredni z nimi kontakt i kierowanie do nich środków, które będą potem rozdysponowane na szczebel lokalny, do samorządów – zaznacza Szczepański.

Zapowiedział też, że NFOŚ będzie prowadził akcję promocyjną i marketingową, ale dopiero po przeglądzie wszystkich programów.

- Wtedy, kiedy troszeczkę przeformułujemy formę dofinansowania, bo, być może, niektóre programy mogłyby być bardziej efektywne – mówi Szczepański. Elementem tych działań będzie też staranie o otrzymanie formy zwrotnej od beneficjentów – odpowiedzi, co im się podoba, albo z czym mają problemy i jak NFOŚ może im pomóc. Działania takie są możliwe w drugim, trzecim kwartale.

W siedzibie NFOŚiGW odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego zarządu Funduszu. Nowym prezesem została Małgorzata Skucha, a trojgiem jej zastępców: Jacek Gdański, Barbara Koszułap i Krystian Szczepański.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12