facebook

 

Gminę Ustka witamy w gronie przyjaciół Bałtyku!

 

Grono Przyjaciół Bałtyku rośnie, cieszymy się bardzo, że jest z nami Gmina Ustka. Właśnie otrzymaliśmy Deklarację, podpisaną przez Pana Wójta. Witamy w bałtyckim gronie!GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI to projekt kierowany do gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego,  w podejmowaniu działań:

    na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach miejskich i terenach przyległych
    z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów przebywających nad Bałtykiem.

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.
 
Na czym polega udział w programie?

Etap I

Polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających  nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

 •  zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o właściwy standard ich utrzymania,
 •  zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających  w rejonie plaż,
 • prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w obrębie brzegów morskich i poszanowania wydm.

Etap II

Ocena przez:

 • mieszkańców i turystów okresowo przebywających na terenie danej gminy, w publicznym głosowaniu poprzez aplikację internetową w zakresie:

              - zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o ich właściwy standard

              - zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady w rejonie plaż

 • zespół ekspertów Fundacji Nasza Ziemia, na podstawie złożonego przez gminę Sprawozdania z realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców i turystów zrealizowanych w okresie 1 lipca 2014r.  – 31 czerwca 2015r.

 Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 60% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

 Korzyści dla gmin wynikające z udziału w programie

Gminy zgłoszone do udziału w projekcie będą mogły:

 •  skorzystać z bezpłatnych konsultacji u specjalistów ds. edukacji ekologicznej Fundacji Nasza Ziemia, w zakresie prowadzonych działań edukacyjnych – zaopiniujemy, doradzimy, podpowiemy, jak skutecznie edukować mieszkańców i turystów,
 • przekazać do dystrybucji przez Fundację materiały promocyjne, które będą eksponowane na stoisku Fundacji w czasie Dnia Ryby w Helu.


Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi”:

 •  będą promowane przez Fundację Nasza Ziemia oraz zyskają możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych do dnia 31 lipca 2015 r,
 •  zostaną objęte działaniami edukacyjnymi przez Fundację Nasza Ziemia w kolejnej edycji kampanii Bałtyk – nasze morze – dla dzieci i młodzieży z wyróżnionych gmin Fundacja zorganizuje konkurs plastyczny z nagrodami.

 
Ważne terminy

 •     Start projektu: 7 maja 2015r.
 •     Podpisanie deklaracji przez gminę: do 28 maja 2015r.
 •     Piknik ekologiczny z okazji Dnia Ryby w Helu: 25 lipca 2015 r.
 •     Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: 1 czerwca – 31 lipiec  2015r.
 •    Przesłanie Sprawozdań z przeprowadzonych przez gminy działań edukacyjnych: 15 lipca 2015r. (liczy się data stempla pocztowego)


 Ogłoszenie wyników: 3 sierpnia 2015r.

Kontakt w sprawach projektu

Małgorzata Izdebska

malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

tel. 512 158 324

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12