facebook

GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił pierwszą edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Celem konkursu jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego.

Pierwsza edycja konkursu skierowana jest przede wszystkim do gmin i szkół województwa zachodniopomorskiego. Fundusz Naturalnej Energii będzie konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Pięć najlepszych pomysłów zostanie nagrodzonych grantami finansowymi o łącznej wartości 50 000 złotych.

Zgodnie z przyjętym Programem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog społeczny oraz wspiera inicjatywy, między innymi, z zakresu ekologii. Jednym z realizowanych projektów ekologicznych jest konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii, w ramach którego wybierzemy najciekawsze projekty związane z ochroną środowiska naturalnego województwa zachodniopomorskiego i przekażemy wsparcie finansowe na ich wdrożenie. Chcemy w ten sposób budować świadomość ekologiczną oraz kreować postawy proekologiczne wśród społeczności regionu.” – powiedział Jan Chadam Prezes Zarządu  GAZ-SYSTEM S.A.

Patronem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

To właśnie od edukacji ekologicznej prowadzonej od najmłodszych lat zależy  sposób, w jaki przyszli dorośli będą traktować środowisko. Zależy mi na tym, by jak największa liczba uczniów brała udział w konkursie, to z pewnością pobudzi w nich myślenie o ekologii. Temat ochrony środowiska jest ważny szczególnie w takim województwie jak nasze, gdzie ogromny obszar terenu jest chroniony programem Natura 2000. Z ogromną przyjemnością objąłem patronat nad konkursem Funduszu Naturalnej Energii. Wierzę w kreatywność i niebanalne pomysły młodych ludzi - tym bardziej, że pula nagród jest wysoka” – mówi wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.

Idea dbania o środowisko naturalne zawsze znajduje nasze uznanie i poparcie” – mówi Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Jacek Chrzanowski. „Jestem przekonany, że konkurs będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i przyczyni się do aktywności proekologicznej. Miejmy nadzieję, że młodzi ludzie, którzy już teraz – na poziomie szkolnym - angażują się w powstawanie projektów chroniących nasze otoczenie, będą kontynuować te działania na szerszą skalę, kiedy już rozpoczną pracę zawodową.”

Budowa świadomości ekologicznej, a także inicjowanie i wspieranie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska to bardzo ważne zadanie stojące przed naszym społeczeństwem. Dlatego tym bardziej cieszy fakt odpowiedzialnego zaangażowania tak ważnej firmy jaką jest GAZ-SYSTEM S.A. Naszym zdaniem wybrano także optymalne narzędzie do realizacji tego zadania. Po siedmiu latach doświadczeń w prowadzeniu konkursów grantowych jesteśmy pewni, że to formuła najlepiej motywująca do realizacji programów ochrony środowiska” – powiedział Sławomir Brzózek, Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia


Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12