facebook

 

Europejski tydzień rekinów

15 – 23 października

Europejski Tydzień Rekinów

- czas przypomnieć o niedokończonych sprawach

Już od pięciu lat, za sprawą organizacji pozarządowych, działających pod szyldem międzynarodowej koalicji Shark Alliance, październik jest w Europie miesiącem działań na rzecz rekinów. W ramach Europejskiego Tygodnia Rekinów w połowie października w wielu miejscach kontynentu organizowane będą liczne akcje popularyzujące wiedzę oraz informujące o zagrożeniach i potrzebie ochrony tych– przedstawianych w Europie zwykle przez pryzmat negatywnych stereotypów, a nie poznanych bliżej i wymagających ochrony, zwierząt.

W Warszawie wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Rekinów organizowane są wspólnie przez Fundację Nasza Ziemia oraz Warszawski Ogród Zoologiczny. Poprzez wykłady specjalistów, pokazy filmów i konkursy będą obalane mity na temat rekinów. Będziemy również przekonywać do składania podpisów pod petycją Shark Alliance skierowaną do Ministrów ds. rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dzięki naciskom ze strony Shark Alliance dwa lata temu ministrowie rybołówstwa UE przyjęli nowy, bardziej zrównoważony plan działań na rzecz ochrony rekinów, jednak problem nie został całkiem rozwiązany. Wciąż wiele zagrożonych gatunków nie ma żadnej ochrony, nie istnieją też limity połowowe głównych gatunków rekinów łowionych przez flotę Unii Europejskiej. Również zakaz dotyczący obcinania płetw jest pełen luk prawnych, z powodu których wiele przypadków tej marnotrawnej praktyki pozyskiwania płetw (obcinania ich na pokładach statków i wyrzucania tuszy z powrotem do morza) jest nieodkrytych, a jej sprawcy pozostają bezkarni.

petycjaDlatego też tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „NACISKAJ, aby chronić europejskie rekiny”. Członkowie Shark Alliance po raz kolejny koncentrują swoje działania na ministrach odpowiedzialnych za temat rybołówstwa i na niezrealizowanych zobowiązaniach Wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony rekinów, a w szczególności, na wzmocnieniu zapisu o zakazie odcinania płetw. W Polsce osobą odpowiedzialną za rybołówstwo, do której kierujemy naszą petycję, jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki.

Polskimi członkami Shark Alliance jest stowarzyszenie Eko – Unia z Wrocławia (od 2010 roku) oraz
od maja 2011 Fundacja Nasza Ziemia. We wrześniu do Koalicji dołączyła również
Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA, która wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia i Ogrodem Zoologicznym odpowiedzialna będzie za warszawską odsłonę Europejskiego Tygodnia Rekinów. W dniach 15 - 23 października – odbywać się będą wykłady i pogadanki specjalistów na temat rekinów – ich zachowań i biologii, wyświetlane również będą filmy na ich temat, ale przede wszystkim wolontariusze zbierać będą podpisy pod petycją do Rady Ministrów UE.
 

Petycję można również podpisać on-line, wchodząc na stronę http://sharkalliancepetition.org/.
 

Kulminacyjne wydarzenie podsumowujące cały tydzień działań, odbędzie się w niedzielę,
23 października w Rekinarium warszawskiego ZOO. Przez cały dzień przy stoisku Fundacji Nasza Ziemia, będzie można wziąć udział w licznych konkursach i grach związanych z rekinami. Odwiedzający porównają swoją dotychczasową wiedzę na temat rekinów z faktami. Dowiedzą się, że rekiny to nie tylko niebezpieczne drapieżniki, ale również fascynujące zwierzęta, z których wiele jest poważnie zagrożonych wyginięciem, z powodu nieodpowiedzialnych praktyk i nie wystarczająco restrykcyjnego prawa.


Również na północy Polski będzie szansa wzięcia udziału w Europejskim Tygodniu Rekinów.
Wiele wydarzeń organizowanych będzie przez Akwarium Gdyńskie, szczegóły można znaleźć tutaj.

 

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12