facebook

 

Co wiem o ekologii… - Badanie ekologiczne PLAYDO

 

„Co wiem o ekologii…” to pierwszy projekt badawczy zrealizowany w ramach programu Playdo. Inicjatywa jest wynikiem prac nad autorską metodą prowadzenia badań z dziećmi i młodzieżą. Wynikiem naszych prac jest raport dotyczący zachowań ekologicznych wśród przedszkolaków.

We współpracy firm Openfield i Responsa powstał projekt badawczy PLAYDO, w ramach którego w oparciu o autorską metodę prowadzone są badania społeczne i marketingowe z udziałem dzieci i młodzieży. W ramach pierwszego projektu przeprowadzone zostało badanie postaw ekologicznych wśród przedszkolaków z całej polski. Efektem badania jest realizacja konkursu dla przedszkoli, który ma popularyzować wiedzę w obszarze ekologii.

Raport z badania oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie http://www.playdo.pl/eco

 

O PROJEKCIE

 

Badanie „Co wiem o ekologii…” to pierwszy pilotażowy projekt wykorzystujący autorskie podejście badawcze PLAYDO. Badanie postaw ekologicznych przedszkolaków zostało zrealizowane na próbie 322 przedszkolaków z całej Polski. Badanie było prowadzone w ścisłej współpracy z przedszkolami.
Ogólna świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, prawie wszyscy badani zauważali potrzebę dbania o środowisko. Problemem było wskazanie dokładnych czynników szkodzących środowisku, 41% badanych wskazywało 3 lub więcej czynników mających negatywny wpływ na środowisko.
Przedszkolaki najczęściej wskazywały zagrożenia gazowe (dym i spaliny), śmieci i zagrożenia dla roślin. Najrzadziej wskazywane były zagrożenia związane z energią elektryczną, ściekami i zjawiskami atmosferycznymi.
Przedszkolaki najczęściej informacje o dbaniu o środowisko biorą od rodziców (47,6%) i opiekunów w przedszkolu (31%). Najmniej o ekologii dzieci dowiadują się z książek, Internetu, bajek i gier. Młodzi respondenci znają również zasady segregacji śmieci. Tylko co 9 przedszkolak nie potrafił wskazać, w jaki sposób segreguje się odpady.
Ważną częścią badania było poznanie wiedzy na temat elektroodpadów. Prawie 60% badanych potrafiło poprawnie zdefiniować, co jest elektroodpadem. Mimo trudności ze zdefiniowaniem elektroodpadów, dzieci dobrze rozpoznają rodzaje śmieci elektronicznych i zdają sobie sprawę z ich negatywnego wpływu na środowisko.

 

O PLAYDO

 

Projekt badawczy PLAYDO, to autorskie rozwiązanie badawcze stworzone we współpracy firm Openfield oraz Responsa. Metoda badawcza polega na zmodyfikowaniu klasycznych technik badawczych i dopasowaniu ich do możliwości percepcyjnych i rozwojowych dzieci. Badania w ramach PLAYDO są realizowane w formie zabaw i gier dla dzieci, w sposób naturalny i swobodny.
Odpowiednie zaadoptowanie technik badawczych pozwala zbierać rzetelną wiedzę w atrakcyjnych dla dzieci formach.
Podejście badawcze PLAYDO to nie tylko innowacyjna metoda, ale też cały system funkcjonowania i organizacji badania. Projekty badawcze są realizowane w placówkach edukacyjnych (szkoły i przedszkola). Udział w projektach badawczych PLAYDO niesie korzyści dla każdej ze stron. Odbiorcy badań dostają wartościowe informacje, przedszkola dostają możliwość udziału w ciekawych konkursach związanych z realizowanymi projektami badawczymi, dzieci z kolei dostają atrakcyjną formę rozrywki.

 

O KONKURSIE DLA PRZEDSZKOLI

 

Konkurs dla przedszkoli stanowi naturalną konsekwencję realizowanego badania. Wyniki badania stanowią podstawę do realizowanego konkursu, w ramach którego nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przygotowywać konspekty zajęć z ekologii. Zgłoszenia do konkursu będą zbierane w okresie od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2014 roku. W oparciu o zebrane prace wyłoniony zostanie najlepszy konspekt, którego autorzy otrzymają w nagrodę profesjonalny warsztat ekologiczny realizowany w przedszkolu. Na podstawie zebranych konspektów przygotowany zostanie podręcznik z zajęciami ekologicznymi. Przeprowadzenie konkursu będzie doskonałym zakończeniem projektu badawczego, którego efekty zostaną wdrożone w praktyczne działania.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12